De schoolstraat in Wijnendale - met twee uitschuifbare slagbomen en de nodige verkeerssignalisatie - is al volop in werking. Op Don Bosco is het wachten op het afronden van de genoemde werkzaamheden.
...

De schoolstraat in Wijnendale - met twee uitschuifbare slagbomen en de nodige verkeerssignalisatie - is al volop in werking. Op Don Bosco is het wachten op het afronden van de genoemde werkzaamheden.De gemeenteraad heeft maandag een aanvullend politiereglement goedgekeurd om de schoolstraten officieel te maken. In dergelijke straten mag er een halfuur vóór en een halfuur na schooltijd geen gemotoriseerd verkeer rijden - behalve bewoners.In de Pastoriestraat op de wijk Don Bosco, waar zich de vrije basisschool De Revinze bevindt, zal de schoolstraat ingericht worden tussen de toegang tot de grote parking nabij de kerk enerzijds en het kruispunt met de Lindenstraat anderzijds."Straks wordt de verkeerscirculatie in de Pastoriestraat volledig gewijzigd", aldus schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). "Het deel tussen de toegang tot de kerkparking en de tweede toegang naar zaal De Bosgalm zal na de werkzaamheden volledig afgesloten worden voor het verkeer, met uitzondering van fietsers uiteraard. Auto's zullen er dus op geen enkel moment meer mogen rijden. Dit stukje straat wordt afgesloten met paaltjes. Het huidige eenrichtingsverkeer wordt er bijgevolg opgeheven, want de straat wordt in dat deel autovrij gemaakt."De resterende toegankelijke stukjes van de Pastoriestraat kunnen door het gemotoriseerde verkeer weer in beide richtingen gebruikt worden. Zo blijft zaal De Bosgalm met de auto bereikbaar. Het kruispunt van de Pastoriestraat met de Lindenstraat wordt momenteel heringericht in functie daarvan."We zijn ervan overtuigd dat de veiligheid aan de schoolomgeving er fiks zal toenemen", besloot de schepen.