Wellicht zullen 35 woningen onteigend worden, de start van de werken zal vermoedelijk in 2022 zijn.
...