Wellicht zullen 35 woningen onteigend worden, de start van de werken zal vermoedelijk in 2022 zijn.
...

Wellicht zullen 35 woningen onteigend worden, de start van de werken zal vermoedelijk in 2022 zijn.Maar niet iedereen legt er zich bij neer. Johan Mistiaen wil een andere locatie voor de nieuwe zeesluis. Daarom organiseert hij zaterdag samen met zijn medestanders een protestactie. "Het kan niet dat het dorp Zeebrugge met de bouw van de nieuwe zeesluis in tweeën wordt gespitst", zegt hij.Volgens het departement Mobiliteit & Openbare Werken zou het lokale en doorgaande autoverkeer van elkaar gescheiden worden. Het doorgaande verkeer krijgt met de gloednieuwe NX een eigen verbindingsweg die via een tunnel onder de nieuwe Visartsluis door zal gaan.Het lokale verkeer en de kusttram zullen over de nieuwe sluis kunnen rijden. Zowel het noordelijk als het zuidelijk sluishoofd wordt uitgebouwd voor lokaal verkeer.(MVN)