Onderzoek toont aan dat fietsers soms tot één vijfde van hun reistijd onnodig staan te wachten voor het rode licht. In 2011 besliste Vlaanderen dat gemeenten uitzonderingen konden doorvoeren, zodat fietsers minder last hebben van 'zinloos rood'. "Vlaams minister van...

Onderzoek toont aan dat fietsers soms tot één vijfde van hun reistijd onnodig staan te wachten voor het rode licht. In 2011 besliste Vlaanderen dat gemeenten uitzonderingen konden doorvoeren, zodat fietsers minder last hebben van 'zinloos rood'. "Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn overeengekomen om het verkeersbord nu uit te rollen langs Vlaamse gewestwegen", begon CD&V-fractieleider Margot Desmet haar vraag. "Is het stadsbestuur van plan om zo'n aanvraag in te dienen?"Schepen van Mobiliteit en Fietsbeleid Philip Himpe (CD&V) was het idee zeer genegen. "Dit verkeersbord werd al in verschillende gemeenten getest en het gebruik ervan werd telkens positief geëvalueerd. We zullen een afweging maken, waarbij de veiligheid van de weggebruikers voorop staat. Het lijkt me bijvoorbeeld geen goed idee om het verkeersbord te plaatsen op complexe kruispunten of plaatsen waar veel voetgangers oversteken", antwoordde hij.Concrete locaties deelde schepen Himpe nog niet mee, maar hij liet wel weten dat er later deze maand een verkeerscel plaatsvindt waarop alle potentiële kruispunten in kaart worden gebracht. Volgens gemeenteraadslid Margot Desmet kan het kruispunt tussen de Holstraat en de Zuiderlaan (R35) een ideale locatie zijn om het principe in te voeren.