Het doel van de actualisatie van het mobiliteitsplan is oplossingen voorstellen en concrete acties uitwerken voor de uitbouw van een duurzaam mobiliteitsbeleid, zowel voor het centrum van Oostkamp als voor de andere deelgemeenten. Het gaat om maatregelen zoals het creëren van een autoluw centrum, fietspoolen, autodelen, beleid met betrekking tot elektrische voertuigen, gemeentelijk wagenpark, stallingen voor bakfietsen. "Via een participatietraject en bewonersvergaderingen kregen we inzicht in de noden van de inwoners en bezoekers van Oostkamp en in hun ideeën omtrent duurzame mobiliteit en leefbaarheid. Daarnaast werd ook de bereidheid afgetoetst om het eigen verplaatsingsgedrag aan te passen. De kracht van dit participat...