De aanwezigen konden hun vragen en suggesties voorleggen aan schepenen, architecten en leden van de adviesgroep. Rond vijf deelgebieden werd gekeken waar e...

De aanwezigen konden hun vragen en suggesties voorleggen aan schepenen, architecten en leden van de adviesgroep. Rond vijf deelgebieden werd gekeken waar er nog pijnpunten zitten. De resultaten van deze vergadering zullen meegenomen worden in de opmaak van het definitief ontwerp.Iedereen vindt het goed dat de heraanleg er komt, ook de aandacht voor veiliger verkeer en meer groen zijn positief. Vooral de timing en de duur van de werken alsook de herinrichting van parkeerzones, zorgden voor bemerkingen van de aanwezigen.De bedoeling is om tegen eind december een definitief voorontwerp te krijgen, in april volgend jaar het uiteindelijk ontwerp zodat in het voorjaar van 2017 de werken kunnen starten. De duur van de werken is voorzien op anderhalf jaar.(ICK - Foto ICK)