De aanwezigen konden hun vragen en suggesties voorleggen aan schepenen, architecten en leden van de adviesgroep. Rond vijf deelgebieden werd gekeken waar e...