Momenteel is de aannemer bezig met het gieten van de funderingen van de greppel en boordsteen in de Lindelaan, Populierenlaan, Kastanjelaan, Olmenlaan, Wilgenlaan...

Momenteel is de aannemer bezig met het gieten van de funderingen van de greppel en boordsteen in de Lindelaan, Populierenlaan, Kastanjelaan, Olmenlaan, Wilgenlaan en het stuk Cottemweg vanaf de Abdijlaan richting Zomerweg."Volgende week staat op maandag en dinsdag de fundering van de rijweg op de planning en tegen vrijdag zal de greppel en de boordsteen effectief gegoten worden", meldt burgemeester Anthony Dumarey. "Daarna worden alle boordstenen in de voortuinen geplaatst."Tijdens de werkzaamheden worden tijdens de werkuren, van 7 tot 16.30 uur, geen voertuigen toegelaten in deze zone."Ik hoop samen met de inwoners van de Mandelwijk op het nieuwe jaar te kunnen klinken in de nieuwe Mandelwijk. Tenminste als het najaar zacht is en er kan doorgewerkt worden", aldus nog de burgemeester van Oudenburg.