"'Fietsers en voetgangers opnieuw in de kou': het was de ophefmakende titel van een artikel in het Brugsch Handelsblad van 26 oktober 1986. Lang geleden dus, maar die krantenkop is nog altijd van toepassing en de start van het nieuwe schooljaar leek ons het uitgelezen moment om dit opnieuw in de actualiteit te brengen", aldus Geert Demeyere, voorzitter van Fietsersbond Brugge. De beloofde fiets- en voetgangerstunnel stond dus ooit wel op de agenda.
...

"'Fietsers en voetgangers opnieuw in de kou': het was de ophefmakende titel van een artikel in het Brugsch Handelsblad van 26 oktober 1986. Lang geleden dus, maar die krantenkop is nog altijd van toepassing en de start van het nieuwe schooljaar leek ons het uitgelezen moment om dit opnieuw in de actualiteit te brengen", aldus Geert Demeyere, voorzitter van Fietsersbond Brugge. De beloofde fiets- en voetgangerstunnel stond dus ooit wel op de agenda."Het voorstel werd meer dan dertig jaar geleden gelanceerd door de toenmalige actiegroep 'Expresweg Veiliger', want de Gistelse Steenweg was toen ook al een drukke en gevaarlijke verkeersas. Het idee om de Zandstraat als een veiligere fietsroute te promoten, stuitte helaas op hard verzet van een aantal omwonenden en de geplande werken voor de tunnel werden op de vooravond van de aanleg, met één pennentrek, geschrapt", zegt Demeyere. Nu, 33 jaar later, is er dus nog altijd geen tunnel. "En is het verkeer nog spectaculair toegenomen", klinkt het. De nabijheid van een aantal scholen en nieuwe woonprojecten, zoals Varsenare Noord, maakt de nood volgens de Fietsersbond nog hoger. "De roep om een veilige doorsteek of tunnel is nog altijd brandend actueel. Bovendien weten we intussen dat vandaag diverse overheden er wel oren naar hebben, en dus willen we dit met deze actie opnieuw op de politieke agenda zetten. Waar een wil is, is een fietstunnel." Het Bloemendalecomité, dat ook voor de geluidsschermen ijverde langs de Expresweg in Sint-Andries, steunt de actie van de Fietsersbond. "Nu de Zandstraat aan de overkant van de Expresweg binnenkort een fietsstraat wordt en in Varsenare die grote nieuwe verkaveling erbij komt, is de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel op deze plek de logica zelve. Het is nu of nooit", aldus Andries Neirynck.Het stadsbestuur verspreidde meteen na de actie een persbericht. "We ondersteunen de vraag van Fietsersbond Brugge ten volle. De Zandstraat is door de provincie immers geselecteerd als bovenlokale fietsverbinding, wat betekent dat deze fietsas belangrijk is voor het woon-werk en woon-schoolverkeer tussen Brugge en Varsenare-Jabbeke. Dit voorjaar kwam vanuit diverse bewoners én de Fietsersbond al het oude dossier van de fietstunnel opnieuw boven water toen we ons wijkmobiliteitsplan uitdokterden. Weliswaar zal er nog serieus gestudeerd moeten worden en is een realisatie nog niet voor morgen, maar in ons collegebesluit over het wijkmobiliteitsplan van mei jongstleden, onderschreven we alvast een activatie van dit dossier. In opvolging hebben we ook al recent overleg gehad met het gemeentebestuur Jabbeke, die de Zandstraat als fietsas eveneens genegen is. Beide besturen zullen bij de Vlaamse overheid aandringen om de Zandstraat als fietsas mét een fietsbrug over of tunnel onder de N31 op te nemen als prioritaire actie binnen het op te maken regionale mobiliteitsplan. De fout van het vorige plan, waarbij het voor bewoners van de Zandstraat bijzonder moeilijk werd hun oprit nog te gebruiken of waarbij alle parkeerplaatsen verdwijnen, mag niet herhaald worden. Er is dan ook overleg nodig met alle betrokkenen om tot een gedragen voorstel te komen."