In 2017 werden in de Zandvoordsestraat op enkele plaatsen paaltjes geplaatst met de bedoeling de snelheid er te beperken en af te remmen. "Het voorstel ligt op tafel om aan de Zandvoordebrug de eerste paaltjes enkele meters te verplaatsen en terug te brengen tot twee exemplaren in plaats van drie", leggen burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) en schepen van Mobiliteit Gino Dumon (SP.A) uit.
...

In 2017 werden in de Zandvoordsestraat op enkele plaatsen paaltjes geplaatst met de bedoeling de snelheid er te beperken en af te remmen. "Het voorstel ligt op tafel om aan de Zandvoordebrug de eerste paaltjes enkele meters te verplaatsen en terug te brengen tot twee exemplaren in plaats van drie", leggen burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) en schepen van Mobiliteit Gino Dumon (SP.A) uit."Dit moet aan de brug de doorstroming van en naar Oudenburg verbeteren. Ook van de paaltjes die je eerst tegenkomt als je van Zandvoorde naar Oudenburg rijdt, wordt eentje weggenomen.""Om het verkeer aan de Zandvoordebrug vlotter te doen verlopen zullen we ter hoogte van het benzinestation De Bolle een stoplijn trekken. De bedoeling is dat als er drie voertuigen aan de rode verkeerslichten staan, de volgende wagen achter de lijn blijft staan tot er groen licht is. Daardoor zullen wagens die van Oudenburg komen, beter kunnen passeren vermits er een uitwijkstrook komt", legt schepen Dumon uit.Voor de Groenedijkstraat kiest het stadsbestuur voor een fietsstraat in plaats van het nu gangbare plaatselijke verkeer. "De Zandvoordsestraat is voor fietsers zeer gevaarlijk. Na overleg met de lokale politie kiezen we voor de fietsstraat, zodat die in de toekomst meer gebruikt wordt door fietsers die richting Oostende rijden naar hun school of naar het werk. Dat betekent dat die fietsers de volledige breedte van de rijweg mogen gebruiken en auto's of moto's, die er wel nog mogen rijden, de maximum snelheid van 30 kilometer per uur er handhaven en ook achter de fietsers blijven", verklaart burgemeester Anthony Dumarey.Begin en einde van de fietsstraat worden met de blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek aangeduid. De nieuwe situatie zal eind april in voege treden. "We voorzien een sensibiliseringscampagne voor de Oudenburgnaars", voegen burgemeester en schepen er nog aan toe. "In heel wat steden en gemeenten bestaan al dergelijke fietsstraten. De effecten zijn opvallend, want er worden minder ongevallen per jaar geregistreerd. Maar vooral, het percentage fietsers neemt er toe en het percentage automobilisten neemt er af."(LIN)