Nog een weekje en dan kan je niet meer passeren langs de bekende kluifrotonde in Kortrijk. Voor de grote werken aan de stationsomgeving moet de kluifrotonde plaats ruimen voor een wegtunnel en een groen plein. Die tunnel zorgt voor een betere en vooral ondergrondse noord-zuidverbinding. Fietsers en voetgangers zullen tijdens de werken zoveel als mogelijk doorgang hebben. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. In 2022 moeten de werken af zijn en is de kluifrotonde voorgoed verdwenen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, voorziet de stad Kortrijk de komende negen maanden een aangepaste verkeerssituatie. Voetgangers zullen in de Zandstraat langs de werf kunnen stappen, zowel langs het Conservatoriumplein als aan de kant van de Kongoweg. De verbinding blijft mogelijk tussen Kortrijk Weide en het station en tussen Kortrijk Weide en de rotonde Panorama. Om de Magdalenastraat en de Burgemeester Lambrechtlaan over te steken, worden nieuwe zebrapaden gemarkeerd.

Fietsers kunnen in de beide richtingen rijden in de Zandstraat langs de kant van de Kongoweg, net zoals tijdens de werken voor de bouw van de fiets- en bustunnel. Wel zal tijdens de werken de verbinding op een bepaald moment gemaakt moeten worden via een trap met fietsgoot. Het fietsverkeer tussen de Magdalenastraat en H. Consciencestraat wordt omgeleid via de fietstunnel Burgemeester Nolfstraat en omgekeerd. De Magdalenastraat kan veilig worden gekruist via een fietsoversteek naast het zebrapad. Fietsers mogen zich niet mengen in het autoverkeer in de bypass tussen de Magdalenastraat en de Burgemeester Lambrechtlaan.

Voor het gemotoriseerd verkeer geldt een omleiding. Een eerste van de rotonde Panorama naar de Burgemeester Lambrechtlaan via de Aalbeeksesteenweg, de Burgemeester F. De Bethunelaan en de Magdalenastraat en omgekeerd. Een tweede omleiding geldt voor het verkeer van de H. Consciencestraat naar de Magdalenastraat: via de Beheerstraat, de Meersstraat en de Burgemeester Lambrechtlaan. De derde omleiding is er voor de omgekeerde beweging via de Burgemeester Lambrechtlaan, de Blekersstraat en de Beheerstraat. En wie via de H. Consciencestraat of het Conservatoriumplein naar de rotonde Panorama wil moet via de Koning Albertstraat, het Stationsplein, de Doornikselaan, de Spoorweglaan, de Zwevegemsepoort, de Wandelweg en de Minister Tacklaan rijden. De vier omleggingslussen sluiten op elkaar aan. Via deze link kan je alle plannetjes netjes uitgeschreven terugvinden.

De buurtbewoners ontvangen eerstdaags een bewonersbrief.

Nog een weekje en dan kan je niet meer passeren langs de bekende kluifrotonde in Kortrijk. Voor de grote werken aan de stationsomgeving moet de kluifrotonde plaats ruimen voor een wegtunnel en een groen plein. Die tunnel zorgt voor een betere en vooral ondergrondse noord-zuidverbinding. Fietsers en voetgangers zullen tijdens de werken zoveel als mogelijk doorgang hebben. Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. In 2022 moeten de werken af zijn en is de kluifrotonde voorgoed verdwenen. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, voorziet de stad Kortrijk de komende negen maanden een aangepaste verkeerssituatie. Voetgangers zullen in de Zandstraat langs de werf kunnen stappen, zowel langs het Conservatoriumplein als aan de kant van de Kongoweg. De verbinding blijft mogelijk tussen Kortrijk Weide en het station en tussen Kortrijk Weide en de rotonde Panorama. Om de Magdalenastraat en de Burgemeester Lambrechtlaan over te steken, worden nieuwe zebrapaden gemarkeerd. Fietsers kunnen in de beide richtingen rijden in de Zandstraat langs de kant van de Kongoweg, net zoals tijdens de werken voor de bouw van de fiets- en bustunnel. Wel zal tijdens de werken de verbinding op een bepaald moment gemaakt moeten worden via een trap met fietsgoot. Het fietsverkeer tussen de Magdalenastraat en H. Consciencestraat wordt omgeleid via de fietstunnel Burgemeester Nolfstraat en omgekeerd. De Magdalenastraat kan veilig worden gekruist via een fietsoversteek naast het zebrapad. Fietsers mogen zich niet mengen in het autoverkeer in de bypass tussen de Magdalenastraat en de Burgemeester Lambrechtlaan. Voor het gemotoriseerd verkeer geldt een omleiding. Een eerste van de rotonde Panorama naar de Burgemeester Lambrechtlaan via de Aalbeeksesteenweg, de Burgemeester F. De Bethunelaan en de Magdalenastraat en omgekeerd. Een tweede omleiding geldt voor het verkeer van de H. Consciencestraat naar de Magdalenastraat: via de Beheerstraat, de Meersstraat en de Burgemeester Lambrechtlaan. De derde omleiding is er voor de omgekeerde beweging via de Burgemeester Lambrechtlaan, de Blekersstraat en de Beheerstraat. En wie via de H. Consciencestraat of het Conservatoriumplein naar de rotonde Panorama wil moet via de Koning Albertstraat, het Stationsplein, de Doornikselaan, de Spoorweglaan, de Zwevegemsepoort, de Wandelweg en de Minister Tacklaan rijden. De vier omleggingslussen sluiten op elkaar aan. Via deze link kan je alle plannetjes netjes uitgeschreven terugvinden. De buurtbewoners ontvangen eerstdaags een bewonersbrief.