Na de commotie die ontstond bij de betrokken bewoners na het voorstellen van het plan om het centrum van Anzegem verkeersveiliger te maken, maakte burgemeester Gino Devogelaere (SAMENéén) al snel de bedenking dat de stemming op de gemeenteraad van 13 oktober beter niet zou doorgaan.
...

Na de commotie die ontstond bij de betrokken bewoners na het voorstellen van het plan om het centrum van Anzegem verkeersveiliger te maken, maakte burgemeester Gino Devogelaere (SAMENéén) al snel de bedenking dat de stemming op de gemeenteraad van 13 oktober beter niet zou doorgaan."Deze voormiddag hebben we duidelijk gemaakt aan de deputatie dat de stemming van volgende dinsdag niet kan doorgaan", zegt de burgemeester. "Geen van beide scenario's is voorlopig aanvaardbaar. Het provinciebestuur ging akkoord en gaat nu op haar beurt het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) overtuigen. Maandag wordt dit dan teruggekoppeld naar de gemeente. "In het begin van de gemeenteraad zal dan hoogstwaarschijnlijk vermeld worden dat dit punt niet wordt behandeld.""Vervolgens zullen we dan opnieuw samen zitten met de deputatie en AWV om toch een aanvaardbaar voorstel uit te werken. Beide scenario's zijn voorlopig niet aanvaardbaar. Op enkele maanden zullen we dan een oplossing zoeken waarbij alle vier de partijen betrokken worden. De provincie, AWV, de gemeente Anzegem en de burgers. Hoe dat georganiseerd gaat worden moet nog bekeken worden door de coronacrisis. Samen een plan bekijken dat op tafel ligt en daarover van gedachten wisselen, is niet zomaar te organiseren. In de toneelzaal in ontmoetingscentrum De Stringe vanop een afstand zaken voorstellen en bespreken, is niet evident. Bij vorige vergaderingen over de ringweg was het simpel: de contente burgers gingen na de uiteenzetting naar huis en de ontevredenen bleven en met hen ging je dan persoonlijk in gesprek zodanig dat ze zich al op zijn minst gehoord voelden en toch ook redelijk tevreden naar huis gingen", zegt de burgemeester laconiek."Op nationaal vlak moeten Vlaanderen en Wallonië kijken waar de verkeersknelpunten zitten", stelt schepen van Mobiliteit Christophe Vandererven (SAMENéén). "Op gewestelijk vlak dient er dan een lange termijnvisie ontwikkeld te worden. Het not in my backyard-principe mag hier niet spelen. De verkeersstroom moet globaal bekeken worden want wat de aanpak ook wordt, het heeft altijd impact op iemand. Stel dat er een kind verongelukt in de Kerkstraat, zal er wel binnen de veertien dagen een ring liggen. Trajectcontrole, zone 30 en eventueel kilometerheffing zijn maatregelen die op korte termijn kunnen. We moeten gaan voor leefbare en veilige kernen!" (GV)