Maandenlang is het zwembad in sportcentrum De Valkaart gesloten gebleven. De renovatie hield in dat de tegels van de zwembadkuip hersteld werden en dat er vernieuwingen uitgevoerd werden aan de technische installatie van het zwembad. De kosten voor deze werken bleven binnen het vooropgestelde budget.
...

Maandenlang is het zwembad in sportcentrum De Valkaart gesloten gebleven. De renovatie hield in dat de tegels van de zwembadkuip hersteld werden en dat er vernieuwingen uitgevoerd werden aan de technische installatie van het zwembad. De kosten voor deze werken bleven binnen het vooropgestelde budget.Jan de Keyser, burgemeester: "De keuze voor die beperktere renovatiewerken werd gemaakt omdat de grotere renovatiewerken, na een studie in samenspraak met beheerder Farys, te duur bleken. Rekening houdend met de leeftijd van het bad was een renovatiebudget van 1.6 miljoen euro niet verantwoord. De huidige werken zorgen ervoor dat het zwembad opnieuw klaar is voor een periode van ongeveer 5 jaar. In die tijd wordt werk gemaakt van nieuwe plannen voor de toekomst."David De Vlieger, account manager Farys voor regio Oostkamp, weet ons nog te vertellen dat de schade die aangericht is door het barsten van een leiding doordat er iemand op ging staan en waardoor het hele zwembad leegliep, nog steeds in handen is van de verzekering. Experts onderzoeken of het loskomen van bodemtegels ook niet veroorzaakt is door de te snelle lediging na het incident. "Normaal wordt een zwembad heel traag gevuld of leeggemaakt om dit soort situaties te vermijden", vermeldt David die samen met projectleider Frederik Pardo alles opvolgt. "Samen met de schade in de kelder, de interventie van de brandweer, het hervullen van het bad en de derving van lonen voor de mensen die er tewerkgesteld waren, kan dat bedrag aardig oplopen."Om tegemoet te komen aan vele vragen van mensen die een abonnement hebben, maar enkele maanden aan de kant moesten blijven staan werd een regeling afgesproken. De geldigheidsduur van abonnementen en 10-beurtenkaarten wordt door de renovatiewerken verlengd. Je kan dit regelen aan de kassa van De Valkaart. Van 10-beurtenkaarten wordt de geldigheidsdatum verlengd naar 31 augustus 2020. Voor abonnementen die nog geldig zijn wordt de geldigheidsdatum met zes maand verlengd Ook voor de abonnementen die tijdens de sluiting verlopen zijn wordt de einddatum met zes maanden verlengd. (PH)