Alfons Verplaetse, die tien jaar gouverneur geweest is van de Nationale Bank, is donderdagavond overleden in het ziekenhuis van Bonheiden. Zijn overlijden werd bespoedigd door covid. Hij is 90 geworden en was geboren in Zulte, gemeente waarvan hij ereburger was. Hij heeft zijn Zultse tongval ook nooit onder stoelen of banken gestoken.
...

Alfons Verplaetse, die tien jaar gouverneur geweest is van de Nationale Bank, is donderdagavond overleden in het ziekenhuis van Bonheiden. Zijn overlijden werd bespoedigd door covid. Hij is 90 geworden en was geboren in Zulte, gemeente waarvan hij ereburger was. Hij heeft zijn Zultse tongval ook nooit onder stoelen of banken gestoken.Alfons Verplaetse - die gemoedelijk Fons genoemd werd - groeide op in de Oeselgemsestraat in Zulte als oudste van de drie kinderen van veevoederfabrikant Leon Verplaetse. Zijn broer Gilbert en zijn zus Hilda zijn intussen overleden. De weduwe van Gilbert woont vandaag nog in het ouderlijke huis.Eerst leek Fons voorbestemd om het ouderlijk bedrijf over te nemen en studeerde daardoor eerst handel in Waregem, maar het zou zijn broer worden die de zaak nog tot 1987 voortzette. Via de Middenjury kon Fons naar de Leuvense universiteit waar hij het diploma van licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen behaalde. Hij trouwde in 1954 met medestudente Odette Van Hee uit Merchtem. Zij had West-Vlaamse roots: haar vader was geneesheer en afkomstig van Lo waar zijn vader Camiel gemeentesecretaris geweest is.In 1953 ging Alfons Verplaetse bij de studiedienst van de Nationale Bank werken. Zijn economisch talent werd opgemerkt en einde 1981 werd hij gedetacheerd als adjunct-kabinetschef van premier Wilfried Martens en hoofd van het economische departement. Hij voerde in 1982 de devaluatie van de Belgische frank door om de schuldenlast door de hoge overheidsuitgaven te verminderen. Hij noemde dat later zelf een van zijn belangrijkste realisaties. Van 1983 tot 1985 volgde hij dan Jacques van Ypersele de Stryhou op als kabinetschef.In 1985 keerde hij terug naar de Nationale Bank als directeur, daarna als vicegouverneur. In 1989 werd hij op 59-jarige leeftijd gouverneur, functie die hij tien jaar zou bekleden. Een van zijn verdiensten als gouverneur was dat hij België wist voor te bereiden op de invoering van de euro. Daarvoor kon hij tot zijn 69ste in aanblijven. Kort na zijn pensioen kreeg hij in 2000 de adellijke titel van burggraaf.Alfons Verplaetse was ook de laatste overlevende van de zogenoemde 'Vier van Poupehan', genoemd naar het kleine Waalse dorpje waar hij een buitenverblijf had. Samen met Wilfried Martens, ACV-vakbondsleider Jef Houthuys en BAC-voorzitter Hubert Detremmerie tekende hij er de economische koers van de regering uit. Hij werd via tv-interviews zelfs een bekende Vlaming en was bekend door zijn non-nonsensestijl.In zijn geboortedorp Zulte werd hij in 1993 tot ereburger benoemd. Na zijn pensioen was hij nog adviseur bij de Nationale Bank van Congo en voorzitter van een samenwerkingsverband tussen bedrijven en niet-gouvernementele organisaties in verband met ontwikkelingshulp.Fons Verplaetse was stamvader van een grote familie: hij had vijf kinderen, 15 kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Hij woonde vele jaren in Beersel en laatst in Keerbergen. Over het afscheid is nog niets bekend.(NOM)