Er staan twee borden C3, die de doorgang voor het gemotoriseerde verkeer verbieden, met telkens een onderbordje met de vermelding 'schoolstraat'. Volledig volgens de wet weliswaar, maar toch voor heel wat weggebruikers lastig, omdat de tijdstippen waarop de schoolstraat geldt er niet bij vermeld staan.
...

Er staan twee borden C3, die de doorgang voor het gemotoriseerde verkeer verbieden, met telkens een onderbordje met de vermelding 'schoolstraat'. Volledig volgens de wet weliswaar, maar toch voor heel wat weggebruikers lastig, omdat de tijdstippen waarop de schoolstraat geldt er niet bij vermeld staan.Een automobilist nadert zaterdag tegen de middag het bewuste stukje Kloosterstraat, ziet het grote verbodsbord dat de vrije doorgang lijkt te verbieden en aarzelt. Er valt evenwel geen leerling of leerkracht nabij de vrije basisschool van Wijnendale te bespeuren. Vanwege geen les in het weekend. En dus rijdt de man langzaam in het - op geparkeerde wagens na - lege straatdeel door. Is hij in overtreding? Het antwoord luidt duidelijk: neen! Zijn de aangebrachte borden reglementair? Ja! Maar is het verwarrend voor wie de recente aanpassing van het verkeersreglement niet kent? Absoluut! En dus doet de stad er goed aan om verder te gaan dan wat de wet voorschrijft en de geldende uurregeling bij de verbodsborden te vermelden. Beter te investeren in extra informatie dan mensen te laten twijfelen over wat er precies mag en wat niet.Schepen van Mobiliteit Elsie Desmet stelt gerust: de extra informatie komt er. "Voor de duidelijkheid zullen we langs weerszijden van het stukje Kloosterstraat een bijkomend bordje aanbrengen met de vermelding dat de schoolstraat enkel een halfuurtje vóór en een halfuurtje ná schooltijd geldt. De bordjes zijn besteld, maar de fabricatie van zoiets duurt wel even. Nochtans werd de wet de voorbije zomer aangepast in die zin dat je onder de verbodsborden aan een schoolstraat niet langer de uurregeling dient aan te geven. De vermelding 'schoolstraat' volstaat. De reden daarvoor zijn de verschillende momenten waarop scholen hun lessen starten of laten eindigen. Je kunt wat de uurregeling betreft dus geen verkeersbord in het verkeersreglement voorzien dat voor álle locaties geldt. Aan sommige scholen mag het verkeer bijvoorbeeld enkel vóór schooltijd niet door, of enkel ná schooltijd. En er bestaan scholen die naast 's morgens en 's avonds ook 's middags hun schoolstraat laten gelden."De verhelderende bordjes komen er dus, waardoor niemand pakweg in het weekend nog hoeft te aarzelen om de Kloosterstraat in of uit te rijden. Overigens: bewoners van de straat, onder wie ereburgemeester Norbert De Cuyper, mogen op de momenten dat de schoolstraat van kracht is, er wél autorijden. Dat geldt ook voor wie er zijn garage heeft. Uiteraard moet dat stapvoets gebeuren en zonder de voetgangers of fietsers te hinderen. Prioritaire voertuigen - van de politie, brandweer en dringende medische hulpverlening - zijn eveneens toegelaten als de aard van hun interventie dat rechtvaardigt. En sommige autobestuurders, bijvoorbeeld mensen met een mobiliteitsbeperking, kunnen een vergunning krijgen voor toegang tot de schoolstraat.Ook op de wijk Don Bosco De schoolstraten - een nieuwigheid in de wegcode - werden in oktober van vorig jaar officieel ingevoerd. "We zijn quasi direct op de kar gesprongen en hebben een proefproject in Wijnendale opgestart", aldus schepen Desmet. "Door de toegang van de weg nabij de scholen tijdelijk voor het gemotoriseerde verkeer te verbieden, verhoog je de veiligheid van de zogenoemde zwakke weggebruikers aanzienlijk. Bovendien kunnen de ouders of grootouders niet meer met hun auto tot aan de schoolpoort rijden om hun kinderen of kleinkinderen af te zetten of op te halen. We hopen dat dit velen zal aansporen om te voet of met de fiets naar school te komen. De proefperiode werd in Wijnendale alvast prima onthaald en dus hebben we beslist om vanaf 1 september de schoolstraat definitief te maken. Dat zal ook gebeuren ter hoogte van vrije basisschool De Revinze op de wijk Don Bosco, maar het is nog wachten op de signalisatie en de nodige ingrepen aan de weg. We mikken qua timing op ten vroegste net na de herfstvakantie of net na Nieuwjaar."Niet elke straat komt in aanmerking om als schoolstraat te fungeren. Als het om een weg gaat met druk doorgaand verkeer wordt het invoeren van het systeem afgeraden. Anders zou het doorgaande verkeer zich kunnen verplaatsen naar aangrenzende woonstraten, die minder goed zijn uitgerust om de overlast op te vangen. Het heeft geen zin om een probleem aan te pakken door het naar elders te verschuiven.Dat de schoolstraat in Wijnendale - en straks ook op Don Bosco - snel een definitief karakter gekregen heeft, is deels aan de Vlaamse overheid te danken.Uittredend Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts hanteerde het principe 1 euro voor 1 euro bij het toekennen van subsidies om de schoolbuurten veiliger te maken. Dat betekent dat Vlaanderen een euro bijbetaalt bij elke euro die de stad in de verkeersveiligheid nabij de scholen investeert. In de praktijk bedragen de Vlaamse subsidies met andere woorden 50 %."In april hebben we met het stadsbestuur een dossier voor een totale waarde van bijna 45.000 euro ingediend", aldus Elsie Desmet. "Het Vlaamse Gewest heeft er effectief mee ingestemd om de helft van dat bedrag te betalen - ruim 22.200 euro. We gebruiken die centen om de fietsstraten in de Sint-Jozefsstraat en de Zwevezelestraat te verbeteren, maar ook voor de octopuspalen met uitschuifbare slagbomen in de schoolstraten in Wijnendale en op Don Bosco. We zijn uiteraard blij met de steun die we van Vlaanderen krijgen."De slagbomen worden bediend door de gemachtigd opzichters die zich voor en na schooltijd aan de schooluitgangen bevinden. In Wijnendale zijn dat Frankie Boussauw en Baukje Wassenaar. Ze dragen ter herkenning een speciale armband.