Normaal maken inwoners die zich willen laten registreren als wettelijk samenwonenden een afspraak in het stadhuis. Het koppel komt daarna fysiek langs aan het loket. Na controle van het dossier wordt het wettelijk samenwonen geregistreerd in het rijksregister. De wettelijk samenwonenden...

Normaal maken inwoners die zich willen laten registreren als wettelijk samenwonenden een afspraak in het stadhuis. Het koppel komt daarna fysiek langs aan het loket. Na controle van het dossier wordt het wettelijk samenwonen geregistreerd in het rijksregister. De wettelijk samenwonenden krijgen hiervan een bevestiging opgestuurd per post.Die procedure wil stad Kortrijk digitaliseren. Vanaf nu vul je digitaal een aanvraagformulier in op de website van de stad en onderteken je via e-ID. Na het uploaden via de website wordt het dossier behandeld door de stadsdienst. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, wordt het wettelijk samenwonen geregistreerd in het rijksregister. De kersverse wettelijk samenwonenden ontvangen hiervan een bevestigingsmail. Indien er toch nog bijkomende vragen of documenten nodig zijn, neemt de stadsdienst contact op met de aanvragers om af te spreken wat er nog moet gebeuren. Daarnaast kan het wettelijk samenwonen ook nog steeds worden geregistreerd via afspraak in het stadhuis."We blijven inzetten op de digitalisering van onze dienstverlening. Dit zorgt voor een snellere verwerking en minder papierwinkel", aldus Stephanie Demeyer, schepen van Burgerzaken (Team Burgemeester)."Kortrijkzanen kunnen zich nu op elk moment van de dag laten registreren als wettelijk samenwonenden. Ze hoeven de verplaatsing naar het stadhuis ook niet meer te maken. Wat zeker in deze coronatijden een voordeel is."