Samen met Stefaan De Clercq baatte ze in 2015 nog het café uit. Stefaan zette toen de zaak alleen voort, maar de concessie tussen hem en de stad Tielt wer...

Samen met Stefaan De Clercq baatte ze in 2015 nog het café uit. Stefaan zette toen de zaak alleen voort, maar de concessie tussen hem en de stad Tielt werd intussen ontbonden. Daarna schreef de stad Tielt een nieuwe concessie uit. Het duurde een hele tijd - de kandidaturen moesten op 15 april binnen zijn - maar sinds deze week is de kogel dus door de kerk. Wendy Malego was vele jaren het gezicht van Groen in Tielt en vroeger nog promotor van de Tieltse volkstuintjes. Ze verhuisde echter naar Deinze, waar ze sinds juni 2017 de brasserie Het Groot Verzet in het dienstencentrum Leiespiegel openhoudt. Nu zal ze de uitbating van beide zaken combineren. Ze keert dus beroepshalve terug naar Tielt. De opening van de vernieuwde foyer De Scène is op 1 september voorzien.