Het dossier van de herbestemming van de collegesite in Tielt sleept al ruim vijftien jaar aan. Bij een reorganisatie van het onderwijs kwamen de schoolgebouwen langs de Kortrijkstraat jaren geleden leeg te staan. De stad kocht in 2004 de gebouwen van het voormalige Sint-Jozefscollege met de bedoeling op termijn een stadsvernieuwingsproject met woningen, assistentieflats, een lokaal dienstencentrum, een park... te realiseren. De herbestemming van de site van 1,9 hectare sleept sindsdien aan door allerhande klachten en onderzoeken.
...

Het dossier van de herbestemming van de collegesite in Tielt sleept al ruim vijftien jaar aan. Bij een reorganisatie van het onderwijs kwamen de schoolgebouwen langs de Kortrijkstraat jaren geleden leeg te staan. De stad kocht in 2004 de gebouwen van het voormalige Sint-Jozefscollege met de bedoeling op termijn een stadsvernieuwingsproject met woningen, assistentieflats, een lokaal dienstencentrum, een park... te realiseren. De herbestemming van de site van 1,9 hectare sleept sindsdien aan door allerhande klachten en onderzoeken.Vorige maand leek er een grote doorbraak in het dossier. Het stadsbestuur en projectontwikkelaar THV Kortrijk sloten een ontwerpprotocol van onderhandelingen af, waarbij het publiek-private project definitief gegund werd aan THV Kortrijkstraat ten koste van de enige opponent Vanhaerents Development. "Nu kan er echt van start gegaan worden met de opmaak van de plannen en het aanvragen van de nodige omgevingsvergunningen. De eerste oplevering zou dan voorzien worden eind 2023", klonk het optimistisch bij het stadsbestuur.Maar tegen die gunningsbeslissing komt nu protest. Tieltenaar Wouter Coucke, die vroeger werkte bij Vanhaerents Development en nu actief is bij buurtontwikkelaar Matexi , stapt naar de hogere overheden om de gunning aan te vechten. In een 37 pagina's tellende klacht die hij indiende bij de provincie en de Vlaamse regering, en waarvoor hij advocatenbureau PwC Legal onder de arm nam, stelt hij dat de toekenning niet correct verliep. "De laatste jaren heb ik me gespecialiseerd in PPS-constructies", vertelt hij. "Als ontwikkelaar kan je wel eens een wedstrijd verliezen, maar wat ik in Tielt zag, tart alle verbeelding. Ik ben geen slechte verliezer, voor mij is deze klacht ook een principezaak."De Tieltenaar stelt in zijn gedetailleerde klacht dat er bij het vergelijken van de projecten van de twee overblijvende projectontwikkelaars fouten zijn gebeurd. "Wanneer enkel en alleen een correcte rekenmethode wordt toegepast voor het criterium 'vergoeding', dan blijkt dat Vanhaerents Development de economisch meest voordelige offerte uitgebracht had.""Tijdens de onderhandelingsprocedure werd er ook systematisch relevante informatie bezorgd aan THV Kortrijkstraat, waardoor die systematisch haar offerte kon bijsturen", staat er onder meer te lezen in de klacht. "Daarbij ging het over informatie over de inhoud van de offerte van de andere partij, ofwel over het bieden van de mogelijkheid om de offerte van THV Kortrijkstraat aan te passen." Bij zijn klacht wijst hij ook naar de eerdere vernietiging van de gouverneur van een goedkeuring van het protocol en gunning van de opdracht na een klacht van de SP.A-fractie.Wouter Coucke eist dat de provincie de beslissingen van het Tieltse schepencollege vernietigt. "Het optreden van de gemeenteraad en het schepencollege resulteert in een verkwisting van het stedelijke belastingsgeld voor een stad met een relatief hoge schuldgraad en indirect ook in een mogelijk misbruik van Vlaamse subsidies (Tielt kreeg 1,6 miljoen euro Vlaams geld voor dit project, red.). Bij de behandeling van dit dossier wordt er vaak gezegd en herhaald dat 'het moet vooruit gaan' of 'het dossier is in het slop geraakt', maar dat mag geen vrijbrief zijn voor willekeur. Indien in 2017 op een correcte wijze de voorkeurskandidaat was aangeduid, dan was er vertrokken van een beter stedenbouwkundig en architecturaal plan en dan waren de bouwwerkzaamheden wellicht al gestart. De beslissingen hebben niet het algemeen belang voor ogen, maar staan deze louter ten dienste van het individuele winstbejag van de private partij THV Kortrijkstraat.""De beste oplossing lijkt me om een nieuwe wedstrijd uit te schrijven. Het belangrijkste tegenargument zal zijn dat de plannen dan weer twee jaar vertraging oplopen. Maar is dat zo erg? Intussen moeten er plannen gemaakt worden voor een nieuw zwembad, moeten we ons afvragen of we wel nog zoveel retail nodig hebben in deze coronatijden, is de stadskas leeg... We zitten in een heel nieuwe wereld", aldus Coucke.Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) bevestigt dat de stad deze morgen in kennis werd gesteld van de klacht. "Vooraleer we reageren, willen we het lijvige document rustig en gedetailleerd bekijken en overleg plegen met onze juridische partners. Of dit voor vertraging zal zorgen? Het lijkt me niet wijs om verder te werken wanneer er een klacht loopt en we een verweer moeten opstellen. Zolang dit duurt, lijkt het me verstandig om de plannen 'on hold' te zetten. Dan spreek ik natuurlijk voor het stadsbestuur, niet voor de ontwikkelaar. Die kan natuurlijk zijn voorbereidingen voorzetten. Maar ik vrees toch, gezien de complexiteit van het dossier, dat we vertrokken zijn voor enkele maanden."Gouverneur Carl Decaluwé kreeg de klacht nog niet te zien. "Als de klacht binnenkomt, zal die door de dienst Binnenlands Bestuur behartigd worden. Verder kan ik op dit moment geen commentaar geven over dit dossier."