Zoals elk jaar is ook dit jaar 20 juni Wereldvluchtelingendag. Aanleiding voor Vredesactie Brugge, de lokale werking van Vredesactie Vlaanderen, om een manifestatie te houden op de stoep van tijdelijk opvangcentrum voor vluchtelingen in Sijsele.
...

Zoals elk jaar is ook dit jaar 20 juni Wereldvluchtelingendag. Aanleiding voor Vredesactie Brugge, de lokale werking van Vredesactie Vlaanderen, om een manifestatie te houden op de stoep van tijdelijk opvangcentrum voor vluchtelingen in Sijsele. "Door de COVID-19 pandemie verdwenen vluchtelingen naar de achtergrond. Geen schokkende beelden meer in het journaal met overvolle rubberen bootjes. Vredesactie Brugge wil de vluchtelingen onder het voetlicht brengen", zegt Hilde Naessens van Vredesactie Brugge. "Het is hoog tijd dat we onze politiek met betrekking tot de landen van herkomst van deze vluchtelingen herzien. Mensen slaan op de vlucht voor conflicten. Meer dan 15% van de asielaanvragen dit jaar zijn ingediend door vluchtelingen uit Syrië en Irak. Sinds de eerste Franse luchtaanval op Syrië op 27 september 2015 voert men bombardementen uit op IS. Dat is op 100 dagen na even lang als de 2de Wereldoorlog in West-Europa geduurd heeft. Nochtans brengt België alles in gereedheid om in het najaar F-16's naar Irak te sturen voor het eindoffensief tegen IS, het zoveelste. Begrijpt men nu echt niet na bijna vijf jaar dat gevechtsvliegtuigen geen oplossing brengen aan dit conflict. Het is geen tijd om het geweer van schouder te veranderen maar wel om het op de grond te zetten...Vredesactie Brugge roept dan ook op om de Belgische F-16's in het najaar niet naar Irak te sturen."Ook vredesactiviste Marleen Pollet wijst naar de rol van buitenlands beleid en ontwikkeling in het tot stand komen van vluchtelingenstromen. "Recent waaide vanuit de Verenigde Staten het protest tegen racistisch geweld over. In België trok dit protest het debat op gang over ons koloniaal verleden. De huidige beeldenstorm gaat spijtig genoeg voorbij aan de meer dan 200 personen uit de Democratische Republiek Congo die in de eerste helft van 2020 een asielaanvraag indienden bij Fedasil", stelt Marleen Pollet. "Wanneer men de statistieken erop nagaat kan men enkel vaststellen dat het overgrote deel van de vluchtelingen die in België asiel aanvragen afkomstig zijn uit landen die ooit een kolonie waren van één of ander Europees land." (PDV)