Sinds zaterdag is het dragen van een mondmasker voor wie ouder is dan 12 jaar verplicht op het hele Kortrijkse grondgebied, ook in de deelgemeenten. Een stuk strenger dan de federale regels, die enkel de winkelstraten en druk bezochte plaatsen opleggen. Volgens Wouter Vermeersch, kopman van Vlaams Belang Kortrijk, gaat burgemeester Vincent Van Quickenborne daarmee te ver.
...

Sinds zaterdag is het dragen van een mondmasker voor wie ouder is dan 12 jaar verplicht op het hele Kortrijkse grondgebied, ook in de deelgemeenten. Een stuk strenger dan de federale regels, die enkel de winkelstraten en druk bezochte plaatsen opleggen. Volgens Wouter Vermeersch, kopman van Vlaams Belang Kortrijk, gaat burgemeester Vincent Van Quickenborne daarmee te ver."Dit is amateurisme ten top", klinkt het. "Hij wil de sheriff uithangen in zijn stad en wijkt soloslim af van de regels van zijn eigen ministers. Als fractieleider van Open VLD in de Kamer moet hij op nationaal vlak de regels bijsturen en kritiek uiten."Vlaams Belang Kortrijk pleit dan ook voor een versoepeling van de Kortrijkse regels, in lijn met wat de federale overheid oplegt: een mondmaskerplicht enkel op drukke plaatsen. De algemene verplichting is volgens de partij onwettig. "Burgemeester Van Quickenborne gaat zijn boekje opnieuw te buiten. Hier is sprake van een flagrante bevoegdheidsoverschrijding. Bovendien zouden de zones waar de mondmaskerplicht gelden, aangeduid moeten worden met borden, plakkaten of affiches." Zelf draagt de Vlaams Belang-kopman zijn mondmasker naar eigen zeggen enkel op drukke plaatsen. "Verplichte mondmaskers tijdens veldwandelingen in de deelgemeenten of bij het eenzaam uitlaten van de hond is pure hysterie", is hij scherp. "Ook professor Van Ranst stelt dat een onvoorwaardelijke mondmaskerplicht overbodig is." Vlaams Belang rekent erop dat de Kortrijkse burgemeester zijn besluit intrekt of aanpast. Dat lijkt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) allerminst van plan. "Ik noteer dat de partij die altijd en overal voor strenge regels pleit, nu plots een versoepeling vraagt. Wouter Vermeersch vergist zich jammerlijk opnieuw. De Kortrijkse bepaling is volledig wettelijk, in lijn met het Ministerieel Besluit en expliciet goedgekeurd door de gouverneur. Ik hoop dat zijn vakantie raadslid Vermeersch deugd heeft gedaan. Wij verwelkomen hem alleszins graag terug in onze stad. Zij het wel altijd en overal mét een mondmasker."