De ommekeer bij de politietop is opmerkelijk, want een haalbaarheidsstudie had twee jaar geleden uitgewezen dat het verbouwen van de twee aan te kopen panden veruit de goedkoopste oplossing was. Maar goedkoopst en best zijn uiteraard geen synoniemen en dat is ook bij het politiecollege van de zone Kouter beginnen te dagen.
...

De ommekeer bij de politietop is opmerkelijk, want een haalbaarheidsstudie had twee jaar geleden uitgewezen dat het verbouwen van de twee aan te kopen panden veruit de goedkoopste oplossing was. Maar goedkoopst en best zijn uiteraard geen synoniemen en dat is ook bij het politiecollege van de zone Kouter beginnen te dagen.Kristof Audenaert, de Torhoutse burgemeester, is momenteel voorzitter van dat college en verdedigt het nieuwe inzicht."Een nieuwbouw is effectief duurder, maar biedt tal van voordelen", argumenteert hij. "Vooreerst kun je veel compacter en doelgerichter bouwen dan wanneer je twee losstaande panden op elkaar moet laten aansluiten. Twee vrijstaande gebouwen betekenen een aanzienlijk verlies in nuttige oppervlakte, waardoor je parkeerruimte zou moeten huren op een ander terrein van Fluvius. Kies je voor een nieuwbouw, dan heb je plaats genoeg om de parkeerbehoefte op je eigen grond op te vangen en vervalt die huurprijs. Komt daarbij dat je bij een volledig nieuw complex energie-efficiënter kunt bouwen, wat in de loop van de jaren een terugverdieneffect zal opleveren. Evenmin onbelangrijk zijn de mogelijkheden bij de constructie van een nieuwbouw om in de toekomst eventueel in de hoogte uit te breiden door extra verdiepingen te plaatsen. Zoiets met een bestaand pand doen, is vanwege de stabiliteit en de beperkte draagkracht van het dak niet vanzelfsprekend.""Los van de hogere prijs biedt een nieuwbouw met andere woorden niets dan voordelen. En dus kiezen we voor die optie. Maar uiteraard dienen we eerst de panden aan Fluvius te kopen, zodat we ze kunnen slopen om de bouwgrond vrij te maken. De totale prijs werd eerder al afgesproken: 1,8 miljoen euro. De provinciale RUP-wijziging naar openbaar nut is intussen rond, dus staat niets het omvangrijke project nog in de weg."Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2020 een architect voor de nieuwbouw aan te stellen en na de zomer van dat jaar het ontwerp en de precieze raming klaar te hebben. "In het voorjaar van 2021 kunnen we dan een aannemer onder de arm nemen en de werkzaamheden starten", vervolgt Kristof Audenaert. "Als alles naar wens verloopt, zou het nieuwe gebouw tegen de zomer van 2022 in gebruik genomen worden."Toen destijds de eerste plannen gesmeed werden om een centraal politiecomplex te bouwen, werd het voorjaar van 2020 als openingsdoel naar voor geschoven. Het zal dus minstens twee jaar later worden. "Maar beter eerst alles goed overwegen, dan nadien spijt te hebben van je beslissing", zegt burgemeester Audenaert. "Je hebt soms wat tijd nodig om tot het juiste inzicht te komen. Ik ben ervan overtuigd dat we nu de juiste beslissing nemen. Vanuit het politiecollege zal ik trouwens samen met Anthony Dumarey, de burgemeester van Oudenburg, tot de jury behoren om het ontwerpbureau te kiezen dat het nieuwbouwproject moet uittekenen."Dat het centrale politiecomplex in Torhout gebouwd wordt, is goed voor die stad en ook logisch. Torhout betaalt namelijk het grootste deel van de werkingskosten, met name bijna een derde van het totaal. Voor 2019 betekent dat een inbreng van een kleine 2 miljoen euro. De vier andere gemeenten uit de zone zijn Gistel, Ichtegem, Jabbeke en Oudenburg.De twee naastliggende loodsen die gesloopt zullen worden, zijn sinds geruime tijd eigendom van Fluvius, maar hebben voor het netbedrijf weinig of geen nut meer. In de kleinste van de twee floreerde in vervlogen tijden het voedingsfabriekje Heidebloem en in de grootste - de zogenoemde Loods Taillieu - heeft het Houtlands Harmonieorkest (De Jongelingskring) ettelijke jaren gerepeteerd. Nu houdt dat orkest zijn repetities in zaal Centrum.De roep om een centraal politiecomplex voor de zone Kouter weerklinkt al diverse jaren, vooral bij de manschappen. Velen onder hen zijn in weinig comfortabele panden gehuisvest.Het centrale politiehuis moet ruimte bieden aan minstens tachtig mensen. Eenmaal het operationeel zal zijn, blijft er wellicht nog een minieme uitvalsbasis voor de interventiezone noord in Oudenburg bestaan. Maar voor de rest zouden enkel de wijkpolitieposten van Oudenburg, Jabbeke, Gistel en Ichtegem hun eigen pand behouden. De wijkpolitie Torhout en alle andere diensten van de zone worden in het nieuwe, centrale complex gebundeld: de interventiepolitie zuid, de recherche, de dispatching en de nu nog in Jabbeke gevestigde overkoepelende steundienst.De Torhoutse wijkpolitie zal zijn huidige stek in het oud-vredegerecht op het Conscienceplein dus moeten inruilen voor het nieuwe politiecomplex en ook de ex-rijkswachtkazerne aan de Maria van Bourgondiëlaan zal verdwijnen. Op die laatste locatie zouden er woningen gebouwd worden. Wat er later met het oud-vredegerecht moet gebeuren, is nog even koffiedik kijken. Misschien wil de vrederechter er weer als vanouds recht spreken wie weet.Sowieso zal de wijkpolitie er niet rouwig om zijn om het oud-vredegerecht vaarwel te zeggen, want het gebouw is niet meer aangepast aan de politienoden van deze tijd. Verhuizen dringt zich op.