Daar was een klein gaslek ontstaan in één van de ate...

Daar was een klein gaslek ontstaan in één van de ateliers. Door het voorval mochten de cursisten een uurtje vroeger dan voorzien huiswaarts. De brandweer kwam ter plaatse en stelde een klein gaslek vast in een van de ateliers. Die worden momenteel verlucht. (BF)