De nieuwe Facebookgroep 'Tweedeverblijvers Kust en daarbuiten' brengt verschillende groepen rond tweedeverblijvers samen. De echte aanleiding waarvoor de pagina in het leven werd geroepen, is de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om tweedeverblijvers pas ten vroegste vanaf 8 juni opnieuw toe te laten aan de kust. De gouverneur floot vorige week de kustburgemeesters terug die zeiden dat ze dat niet zouden controleren.
...

De nieuwe Facebookgroep 'Tweedeverblijvers Kust en daarbuiten' brengt verschillende groepen rond tweedeverblijvers samen. De echte aanleiding waarvoor de pagina in het leven werd geroepen, is de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om tweedeverblijvers pas ten vroegste vanaf 8 juni opnieuw toe te laten aan de kust. De gouverneur floot vorige week de kustburgemeesters terug die zeiden dat ze dat niet zouden controleren."Een algemeen uitgangspunt is dat we absoluut gekant zijn tegen het onzinnige verbod om tijdens de coronaperiode naar ons tweede verblijf te gaan", zegt Geert De Maerschalck, één van de beheerders van de Facebookgroep. "Een tweedeverblijver betekent in zijn eigen huis of appartement aan zee geen groter gevaar op verspreiding van het virus dan een andere bewoner aan zee, of iemand die in het binnenland woont. Daarnaast int het provinciebestuur nu een belasting op iets dat het tijdelijk verbiedt."Medebeheerder Ann Willekens: "De nieuwe Facebookgroep verenigt de bezoekers van andere Facebookgroepen rond tweedeverblijvers. Alle gemeentelijke, lokale Facebookgroepen werden aangesproken om zich te verenigen tot één grote groep." Ann Willekens benadrukt dat de tweedeverblijvers tot nu toe heel respectvol met de coronamaatregelen zijn omgegaan, maar dat er nu onbegrip is. "Terwijl andere exit-strategieën, die niet zonder risico zijn, krijgen nu ingang. De tweedeverblijvers worden achteruitgeschoven. En dat terwijl de virologen in de media pertinent verklaarden dat er geen wetenschappelijke reden voor is om ons niet naar ons tweede verblijf te laten gaan."Met een brief willen de tweedeverblijvers extra druk uitoefenen op de autoriteiten. De brief werd ondertussen al meer dan driehonderd keer ondertekend. Maandag vertrekt de brief richting de Nationale Veiligheidsraad. "Tweedeverblijvers zijn geen toeristen, maar tweede inwoners. Een tweede verblijf is geen vakantiehuis, maar een tweede thuis", staat er te lezen. Naast de taksen die ze betalen, hekelen de tweedeverblijvers ook de kosten voor gas, elektriciteit, tv en internet die blijven doorlopen.Volgens Ellen Ogez, de opsteller van de brief, spelen ook emotionele factoren mee. "Tweedeverblijvers houden van hun tweede woning en van de stad, gemeente of dorp waar die woning zich bevindt. Ons hart ligt daar. Wij zijn dan ook de allerlaatsten die de veiligheid van deze locaties in het gedrang zouden willen brengen. Integendeel, wij zouden er juist alles aan doen om de veiligheid te bewaren.""Anders zouden wij toch nooit zoveel geld hebben geïnvesteerd om er jaar in, jaar uit te kunnen verblijven", schrijft ze. In de brief wordt gesteld dat de tweedeverblijvers ook in hun 'tweede thuiskot' de coronamaatregelen zouden respecteren. "En dat even plichtsbewust als thuis. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat we dit niét zouden doen."Begin april startten een vijftigtal mensen die een tweede verblijf hebben in Knokke-Heist, De Panne en Koksijde een juridische procedure tegen die drie gemeentebesturen. De drie gemeenten leggen hun inwoners immers geen gemeentebelasting op, terwijl de tweedeverblijvers er wél belast worden. De beheerders van de nieuwe Facebookpagina sluiten zelf ook niet uit dat ze verdere acties zullen ondernemen. "Misschien schakelen we een advocaat in om de huurderving en lopende kosten terug te vorderen. Desnoods gaan we protesteren aan de ambtswoning van de gouverneur."De tweedeverblijvers voelen zich onrechtvaardig behandeld. Ze pikken het niet langer dat inwoners de spot met hen drijven. "We zijn vervuilers, lawaaimakers, door ons stijgen de prijzen, we nemen alle parkeerplaatsen in... Uiteraard zijn we ook allemaal besmet met het virus", verduidelijkt Ann Spillebeen, tweedeverblijver in Blankenberge. "Die haat tegen de tweedeverblijvers moet echt stoppen. Wij gaan elk weekend en elke vakantie naar Blankenberge en spenderen dus veel geld aan de lokale economie."Ze wijst er op dat het voorjaar bij veel tweedeverblijvers het moment is waarop ze hun appartement aan zee verhuurklaar maken. "Er zijn heel wat leden in de Facebookgroep die net in volle verbouwing zaten. Zelf waren wij een nieuwe vloer aan het leggen en de badkamer aan het renoveren. In juli kunnen we niet verder doen, want dan start de bouwstop aan de kust." Weer een ander lid van de Facebookgroep schrijft dat een tweedeverblijver aan de kust veel meer provinciebelasting betaalt dan ander een West-Vlaams gezin: "Respectievelijk 124 euro per adres, tegenover 41 euro per gezin. Dat is drie keer zoveel.""Ondertussen staan onze tweede eigendommen daar nu verlaten en onbewaakt - in Zeebrugge is dit momenteel een ware ramp - en mogelijks onnodig te verkommeren", besluit Ellen Ogez. "De rekeningen blijven toekomen. Aan aanmaningen om de meterstanden te gaan opnemen, kan geen gevolg worden gegeven. Dit alles bezorgt tweedeverblijvers ontzettend veel onnodige kopzorgen." Ann Willekens beaamt: "De leegstand lokt criminaliteit uit. Dat tonen foto's en videobeelden in de Facebookgroep 'Zeebrugse Nachtkijkers' aan. Maar het belangrijkste: we willen gewoon terug naar ons eigendom."De Facebookgroep blijft snel groeien. "Ons streefdoel was vijfhonderd leden, en dat hadden we al na één dag bereikt. Ondertussen tellen we bijna 1.500 leden", zegt Geert De Maerschalck. Het is volgens de beheerders de bedoeling dat de Facebookgroep na de coronacrisis blijft bestaan. "Als het coronavirus van de baan is, zal het accent van deze groep vanzelf overgaan naar andere belangen en belangenbehartiging van de tweedeverblijvers."