Tijdens de voorbije zitting van de gemeenteraad beweerde schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V) dat de stedenbouwkundige vergunning er nog niet is - want zowel het actiecomité als de stad zijn ertegen in beroep gegaan - maar de milieuvergunning wél en zelfs definitief. Die laatste uitspraak deed bij het Ringaartcomité - met Johnny Bossuyt, Filip Hillebrant en Diederick Maelfeyt als voornaamste woordvoerders - de wenkbrauwen fronsen. "Geen van beide vergunningen is definitief toegekend, ook de milieuvergunning niet", reageerde Diederick meteen. "De schepen vergist zich. Onze advocaat zegt dat er ten vroegste pas tegen eind 2020 een beslissing zal vallen."
...