Het arrest van de Raad van State sloeg volgens Stefaan Sintobin in als een bom en heeft grote gevolgen voor het stadiondossier maar ook voor het aantrekken van nieuwe bedrijven of herlocatie van bestaande bedrijven. Hij stuurde een mail naar alle politieke fracties en de 46 andere Brugse gemeenteraadsleden, met de vraag om een extra gemeenteraadszitting.
...

Het arrest van de Raad van State sloeg volgens Stefaan Sintobin in als een bom en heeft grote gevolgen voor het stadiondossier maar ook voor het aantrekken van nieuwe bedrijven of herlocatie van bestaande bedrijven. Hij stuurde een mail naar alle politieke fracties en de 46 andere Brugse gemeenteraadsleden, met de vraag om een extra gemeenteraadszitting."Het maatschappelijke debat woedt volop, in de media kwamen ook de diverse actoren aan bod en beslissingen dringen zich op", stelt Stefaan Sintobin. "Ook het politiek debat op de gemeenteraad moet dringend gevoerd worden. Ik vind niet dat we daarmee kunnen wachten tot 26 oktober en op die manier de feiten achterna hollen, maar ik stel voor om begin volgende week een extra gemeenteraad te organiseren rond dit dossier en de gevolgen van dit arrest. Ondertussen had de burgemeester overleg met de beide clubs, is er overleg gepland met minister Demir. Een reden te meer om als gemeenteraad snel te schakelen."Annick Lambrecht (sp.a) moet hierover als voorzitter van de gemeenteraad een beslissing nemen. Zij stelt: "Ik neem kennis van de vraag om een extra gemeenteraad bijeen te roepen. Als voorzitter ben ik verplicht om de gemeenteraad bijeen te roepen op verzoek van één derde van de zittinghebbende raadsleden. Dat zijn minstens 16 gemeenteraadsleden. Ik kan wel al ingaan op het eerdere voorstel om een actuadebat te houden over het stadiondossier in de zitting van maandag 26 oktober."Met andere woorden, het is wachten op de visie van de andere politieke fracties. Stefaan Sintobin zit met een aantal vragen die dringend een antwoord verwachten: "Wat nu met Cercle? Welke alternatieven heeft de politieke meerderheid? Het Kanaaleiland? Wat met de aanpassing van het deelgebied Blankenbergse Steenweg? Wat is het resultaat van het overleg tussen burgemeester Dirk De fauw, de Brugse voetbalploegen en minister Demir? Mag Club Brugge bouwen zonder oplossing voor Cercle? Wat met het tekort aan bedrijventerreinen en de impact op de Brugse werkgelegenheid?"Er zit heel wat stof in voor een debat. Als we onszelf als gemeenteraad serieus willen nemen moeten we volgende week een extra gemeenteraad op touw zetten. Als we dit niet kunnen doen voor dergelijke belangrijke dossiers kunnen we beter de Brugse gemeenteraad opdoeken", aldus Stefaan Sintobin.