In 2018 werden in de tien kustgemeenten 28.432 GAS-overtredingen vastgesteld, 7,5 procent meer dan in 2017. Gemeentelijke administratieve sancties bestaan sinds 2005 en laten gemeenten toe om overlast en asociaal gedrag aan te pakken. Sluikstorten, de vuilniszak op de foute dag buiten zetten, wildplassen, hondenpoep... zijn typische zaken die via GAS worden beteugeld, maar elke gemeente beslist daar zelf over. Politiemensen of andere ambtenaren doen de vaststellingen. De gemeente voert de procedure en heft een boete, in de kustgemeenten maximum 250 of 350 euro. De dossiers hoeven niet meer naar het parket, die deze kleine vergrijpen vroeger toch seponeerde.
...

In 2018 werden in de tien kustgemeenten 28.432 GAS-overtredingen vastgesteld, 7,5 procent meer dan in 2017. Gemeentelijke administratieve sancties bestaan sinds 2005 en laten gemeenten toe om overlast en asociaal gedrag aan te pakken. Sluikstorten, de vuilniszak op de foute dag buiten zetten, wildplassen, hondenpoep... zijn typische zaken die via GAS worden beteugeld, maar elke gemeente beslist daar zelf over. Politiemensen of andere ambtenaren doen de vaststellingen. De gemeente voert de procedure en heft een boete, in de kustgemeenten maximum 250 of 350 euro. De dossiers hoeven niet meer naar het parket, die deze kleine vergrijpen vroeger toch seponeerde.Aan de kust blijkt echter ruim 84 procent van de GAS-overtredingen uit 2018 met parkeren te maken te hebben, vier procent meer dan in 2017. Zonder parkeeraangelegenheden daalde het aantal GAS-boetes in de tien kustgemeenten zelfs van 5.132 naar 4.452. Alleen: slechts twee kustgemeenten maakten gebruik van GAS om het parkeren in de hand te houden. De 23.980 GAS-overtredingen omtrent parkeren in 2018 komen allemaal uit Oostende en De Haan. In de andere kustgemeenten bleef foutparkeren een zaak voor politie en parket. Voor de duidelijkheid: je krijgt geen GAS-boete als je geen geld in de parkeerautomaat hebt gestopt. In De Haan bestaat er zelfs geen betalend parkeren en in Oostende int parkeerbedrijf Indigo het parkeergeld. Waar je dan wel een GAS-boete voor kan krijgen? Langer parkeren dan mag in een blauwe zone, in de bewonerszone parkeren zonder bewonerskaart, ten onrechte parkeren op een plaats voor zorgverstrekkers... en ook als je op het voetpad of op de zeedijk stilstaat of parkeert. Dat laatste kan enkel door politiemensen worden vastgesteld en er is een protocolakkoord met het parket nodig. In Oostende was deze categorie goed voor 14.525 van de in totaal 24.144 GAS-overtredingen in 2018. Parkeren en stilstaan op het voetpad doen mensen dikwijls om iets in- of uit te laden. Bestaan er regels hoe lang je dat mag? "Nee", zegt Oostends schepen van Samenleven Maxim Donck. "Dat is de zogenaamde discretionaire bevoegdheid van de politie. Zij beoordelen elke situatie. Iedereen die stilstaat op het voetpad, kan in theorie een boete krijgen. Ik zie niet in hoe je het anders zou kunnen reglementeren. Je moet bijna permanent bij een auto blijven staan."Sinds 1 januari worden er aan de kust nog meer parkeerovertredingen aangepakt met GAS, want ook de gemeenten van politiezone Westkust (De Panne, Koksijde en Nieuwpoort) doen het nu op die manier. "Bewonersparkeren, de blauwe zone, betalend parkeren... werden al enkele jaren gecontroleerd door de gemeente of privéparkeerbedrijven, maar hinderlijk parkeren beboeten we sinds nieuwjaar via GAS", vertelt korpschef Nicholas Paelinck. "Vroeger werden die overtredingen afgehandeld bij het parket, maar nu doen we het zelf.""De opbrengsten gaan dan naar de gemeenten zelf en niet meer naar de federale overheid", geeft Nicholas Paelinck meteen een belangrijk voordeel van de nieuwe aanpak. "Maar bovendien hebben we het zelf in de hand. Het parket is oververzadigd. De verjaringstermijn voor dit soort overtredingen is kort. Parkeerovertredingen werden nogal eens niet beboet omdat ze verjaard waren of geklasseerd werden. Wat je zelf doet, doe je beter. En we ontlasten het parket."In De Haan wordt het parkeren al jaren via GAS in goede banen geleid. "Wij hebben geen betalend parkeren. Een GAS-boete is de enige vorm van handhaving", legt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) uit. "Parkeren op voetpaden, te lang parkeren in blauwe zones... De politie staat niet te springen om dit soort zaken af te handelen. Toch wil het nieuwe bestuur ook andere zaken aanpakken via GAS. Vorig jaar hadden bij ons maar 24 van de 1.888 GAS-boetes niet met parkeren te maken. Ik hoop daar verandering in te brengen. Sluikstorten is voor mij een grote prioriteit."Ook in Oostende, waar in 2017 de GAS-boetes de stadskas 1,37 miljoen euro opleverden, wil het nieuwe stadsbestuur de klemtoon van het GAS-beleid veel minder op parkeren leggen. "Parkeerovertredingen zijn makkelijk vast te stellen", vindt schepen Maxim Donck. "Je noteert de nummerplaat en kan iemand beboeten. Iemand vinden die een hondendrol achterliet, is veel arbeidsintensiever. In het verleden wilden ze het nogal simpel maken. Maar of dat de stad ten goede komt?""Niet dat we foutparkeren niet meer gaan bestraffen, maar nu is het onevenwicht te groot. De focus moet op openbare reinheid komen te liggen", aldus Maxim Donck. "De strijd tegen sluikstorten is voor mij een prioriteit. Tegen het einde van deze legislatuur moet het percentage parkeerdossiers in de GAS-overtredingen naar beneden. Het zal arbeidsintensiever zijn, maar binnenkort komen twee nieuwe mensen in dienst. We kijken ook waar we efficiënter kunnen werken."