Het huidige stadhuis van Roeselare is hopeloos verouderd. "De rek is uit het huidige stadhuis", klinkt het. De stad kijkt al enkele jaren uit naar een oplossing, maar echt concrete oplossingen werden er niet gevonden. De stationsbuurt was een piste, net als de site van het voormalige Spillebad, maar daar wordt nu van afgezien. Ook renovatie van het huidige gebouw blijkt te duur. De...

Het huidige stadhuis van Roeselare is hopeloos verouderd. "De rek is uit het huidige stadhuis", klinkt het. De stad kijkt al enkele jaren uit naar een oplossing, maar echt concrete oplossingen werden er niet gevonden. De stationsbuurt was een piste, net als de site van het voormalige Spillebad, maar daar wordt nu van afgezien. Ook renovatie van het huidige gebouw blijkt te duur. De stad heeft beslist om op de huidige locatie een nieuwbouw te zetten. Die moet tegen 2024 afgewerkt zijn. "De totale projectsite omhelst het gebied tussen de Botermarkt, de Grote Markt, de Zuidstraat en de Patersstraat. Ook de voormalige politiesite is hier inbegrepen", horen we van schepen Nathalie Muylle. "De locatie in het hart van de stad is enorm waardevol omdat deze het centrum versterkt. Bovendien blijft de integratie met het historisch gedeelte op de hoek van de Botermarkt en het interbellumgedeelte op de hoek van de Grote Markt en de Zuidstraat met deze keuze behouden. Het feit dat de Stad eigenaar is van de grond, en dus ook geen grond meer moet verwerven, heeft eveneens een rol gespeeld in de besluitvorming."Het stadsbestuur zal verder ook een subsidiedossier samenstellen voor de renovatie van de buitenste schil van het historisch gedeelte van het stadhuis aan de kant van de Markt. "Het stadhuis wordt een transparant en open huis waar elke Roeselarenaar trots kan op zijn, zegt de stad", voegt Nathalie er nog aan toe. Het moet een modern, dienstverlenend kantoor zijn voor de burger. Al wordt er ook bekeken of het ook onderdak kan bieden aan andere diensten, wonen of handel en horeca. Deze blijven evenwel ondergeschikt aan het stadhuis. Tegen eind dit jaar hopen ze de exacte timing voor de werken te kennen. De sloop staat wellicht voor begin 2021 gepland. Het nieuwe stadhuis moet er tegen 2024 staan en biedt plaats aan 300 medewerkers. Tijdens de werken vinden de diensten elders een onderdak. (TD/PVH)