Daarbij dienen kleuters en kinderen uit de lagere school een tiental proeven uit te voeren die verband houden met de brandweer of brandweeractiviteiten...