Een klein bordje waarop staat dat de glascontainer aan het station van Harelbeke definitief wordt weggenomen. Een drastische beslissing, die de hele buurt straft, klinkt het op sociale media. "We kregen te vaak en uit verschillende hoeken klachten over sluikstort rond de glas- en kledingcontainer bij de fietsenstalling", opent schepen van Milieu en Groen Tijs Naert (Groen). De schepen benadrukt dat hij beseft dat het geen populaire maatregel is. "Maar het is noodzakelijk. We moeten een duidelijk signaal stellen dat het té is. Uiteraard doen we dat niet...

Een klein bordje waarop staat dat de glascontainer aan het station van Harelbeke definitief wordt weggenomen. Een drastische beslissing, die de hele buurt straft, klinkt het op sociale media. "We kregen te vaak en uit verschillende hoeken klachten over sluikstort rond de glas- en kledingcontainer bij de fietsenstalling", opent schepen van Milieu en Groen Tijs Naert (Groen). De schepen benadrukt dat hij beseft dat het geen populaire maatregel is. "Maar het is noodzakelijk. We moeten een duidelijk signaal stellen dat het té is. Uiteraard doen we dat niet graag. En het is heel jammer voor de mensen uit de buurt die het wél goed doen", aldus Tijs. Net als veel andere steden en gemeenten kampt Harelbeke al langer met problemen van sluikstort en vandalisme op en rond dergelijke containers. "De kledingbakken voor tweedehandskledij bijvoorbeeld. Die werken met een kantelschuif om te voorkomen dat mensen zomaar kleren uit de container kunnen vissen. Vaak lijkt het echter alsof die vol zit, terwijl dat meestal niet het geval is. In principe zou je dan je kleren weer moeten meenemen naar huis, maar niet iedereen doet dat. Zakken met kleren worden met de beste bedoelingen rond de container gezet. Dat geeft niet alleen een verwaarloosde indruk, het lokt ook afval en sluikstort uit. Heus niet alleen kleren." Sinds een paar maanden kunnen de besturen van de Imog-gemeenten aanvragen indienen voor het inzetten van mobiele camera's rond glasbollen. "We hebben de camera's geprobeerd, maar dat heeft niet het gewenste effect. Er waren enkele vaststellingen, waarvan de dossiers voor GAS-boetes nog lopende zijn, maar de camera's schrikken onvoldoende af. Bovendien kunnen we als stad ook niet altijd over de mobiele camera's beschikken. We moeten de technologie delen met de andere steden en gemeenten binnen de regio." "Geloof me, we hebben een heel stappenplan doorlopen vooraleer we tot deze beslissing zijn gekomen. Affiches, sensibiliseringsacties, cameratoezicht... Met het bestuur willen we hard optreden tegen zwerfvuil en sluikstort. Te is te, en dan moet je soms harde maatregelen nemen."De glasbol werd verplaatst van het station naar de Stasegemsesteenweg. Elders in het centrum, zoals op de parking van CC Het Spoor, zijn nog voldoende glascontainers beschikbaar. Vraag is dan ook of het probleem zich niet gewoon zal verleggen. "Laat ons hopen van niet, maar dat is uiteraard moeilijk te voorspellen. We moeten zoeken naar een werkbaar evenwicht tussen sensibiliseren en bestraffen. Samen met Imog werken we hard aan een oplossing. We moeten tot een waterdicht controlesysteem komen en dat komt er alleen maar als we met de verschillende partners én de inwoners samenwerken."