Door de coronacrisis dienden heel wat verenigingen activiteiten en evenementen te annuleren en leden deze dus vaak verlies. Om hen te steunen, keurde de raad een tariefaanpassing goed voor de sporthal. Tot het einde van de coronacrisis krijgen de verenigingen 50 % korting op het huidige tarief. Omdat de gemeente op 1 januari 2021 het beh...

Door de coronacrisis dienden heel wat verenigingen activiteiten en evenementen te annuleren en leden deze dus vaak verlies. Om hen te steunen, keurde de raad een tariefaanpassing goed voor de sporthal. Tot het einde van de coronacrisis krijgen de verenigingen 50 % korting op het huidige tarief. Omdat de gemeente op 1 januari 2021 het beheer van de sporthal overdraagt aan de intergemeentelijke samenwerking Farys, keurde de raad een nieuw intern reglement goed. Schepen van sport Denis Fraeyman (CD&V) liet weten dat dit via de sportraad en de gemeentelijke website aan de verenigingen zal gecommuniceerd worden. Naar aanleiding van de Pano-reportage van woensdagavond 4 november informeerden zowel Stijn Vandenhende (CD&V) als Nathalie Delmotte (NieuwPittemEgem) hoe het gesteld is met het rioleringsnetwerk in Pittem. Schepen Chris Marreel antwoordde hierop. "In de reportage werd de verantwoordelijkheid volledig bij de gemeenten gelegd, maar dat klopt niet. Vaak dienen we voor dergelijke werken samen te werken met andere actoren om in aanmerking te komen voor een subsidie en moeten deze werken samen met andere wegenwerken uitgevoerd worden. In Pittem gaan deze werken nagenoeg altijd samen met de ontkoppeling van de langswonenden, zoals in het verleden al in een aantal straten (zoals recent in de Egemstraat) gebeurde en zoals het in de nabije toekomst ook in de Egemse wijk Molenakker en de Posterijlaan voorzien is."Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) voegde hier nog aan toe dat Fluvius plannen heeft om de mensen die een eigen IBA (individuele behandeling van afvalwater) moeten aanleggen bij gebrek aan riolering, financieel te ondersteunen en het beheer ervan op zich te nemen. (JG)