Woensdag hebben de gemeente Zedelgem, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en Scholengroep Sint-Rembert de ontwikkelingsplannen van de site Patrijzenhoek nabij site De Groene Meersen voorgesteld. De burgers werden hiervoor uitgenodigd. Ruim 180 burgers gingen op die uitnodiging in om de plannen te bekijken. Onder die geïnteresseerden waren heel wat buurtbewoners.
...

Woensdag hebben de gemeente Zedelgem, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en Scholengroep Sint-Rembert de ontwikkelingsplannen van de site Patrijzenhoek nabij site De Groene Meersen voorgesteld. De burgers werden hiervoor uitgenodigd. Ruim 180 burgers gingen op die uitnodiging in om de plannen te bekijken. Onder die geïnteresseerden waren heel wat buurtbewoners.De Patrijzenhoek sluit aan op sport- en cultuurcomplex De Groene Meersen, de naburige woonwijken en grenst aan de Vloethemveldzate.De nieuwe ontwikkelingen omvatten uitbreidingsmogelijkheden voor in- en outdoorsportinfrastructuur, waterbeheersing van het gebied, beheer van de open ruimte, nieuwe woonprojecten en mogelijkheden voor een aanbod van gemeenschapsvoorzieningen in de buurt. Een mooi project voor de Zedelgemnaar, want het sportaanbod wordt sterk uitgebreid. Enkele blikvangers zijn het avonturenparcours, een cyclocross- en BMX-piste, een Finse piste en een sport- en spelruimte.Op de site plant Scholengroep Sint-Rembert een nieuwe basisschool voor Zedelgem Dorp, ter vervanging van de huidige schoolgebouwen ter hoogte van de Groenestraat en de Sint-Laurentiusstraat. Die scholen zijn niet alleen sterk verouderd, maar op die manier wordt ook het schoolverkeer uit de dorpskern weggetrokken. En dat leidt dan weer tot ongerustheid bij de buurtbewoners. Die vrezen dat de wijk al dat extra verkeer niet kan slikken, zeker al niet doordat er heel wat nieuwe woningen en dus buurtbewoners bijkomen. Een mobiliteitsplan moet dat probleem oplossen.De WVI wil in samenwerking met private woonontwikkelaars een duurzaam, divers, betaalbaar en vernieuwend woonaanbod realiseren. Fase Noord aan de Snippenlaan en Patrijzenhoek telt 97 woongelegenheden, waarvan 80 appartementen en 17 eengezinswoningen met een (deel)collectieve tuin. Fase Zuid aan de Azalealaan, aansluitend met de nieuwe basisschool en de gemeentelijke outdoorsportinfrastructuur, telt 65 woongelegenheden in verschillende woontypes.In tegenstelling tot de interesse van eventuele kandidaat-kopers was er een ander geluid te horen bij enkele buurtbewoners van wie straks het groene uitzicht ontsierd wordt door woonblokken. "Met die nieuwe huizen kunnen we nog leven, maar de zes woonblokken zijn een doorn in het oog. Het is net alsof we aan de kust zullen wonen. Straks ligt de kustlijn in Zedelgem en wordt Bart Tommelein onze nieuwe burgemeester", moppert een buurtbewoner. Voorts sneuvelen twee tennisterreinen om een fietsstraat en kiss & ride aan te leggen naar de school. Er is wel een optie om een nieuw tennisterrein te voorzien. Waar de indoortennishal komt, is evenwel nog niet te zien in de ontwikkelingsplannen.