In september 2022 gaat de Ieperse deken E.H. Roland Hemeryck officieel met pensioen en krijgt de Poperingse deken Miguel Dehondt ook de Ieperse parochianen onder zijn hoede. Het zal de verantwoordelijkheid zijn van Ieperling Kris Coussens om deze samensmelting op het vlak van logistiek, infrastructuur en patrimonium van heel nabij te volgen.
...

In september 2022 gaat de Ieperse deken E.H. Roland Hemeryck officieel met pensioen en krijgt de Poperingse deken Miguel Dehondt ook de Ieperse parochianen onder zijn hoede. Het zal de verantwoordelijkheid zijn van Ieperling Kris Coussens om deze samensmelting op het vlak van logistiek, infrastructuur en patrimonium van heel nabij te volgen.2019 was voor Kris Coussens, onderwijzer van opleiding, een scharniermoment. "In februari vorig jaar heb ik immers na negen schooljaren mijn job als directeur van de VBS Capucienen stopgezet. Dat was een weloverwogen keuze. De pedagogische vernieuwingen in het basisonderwijs waren er voor mij gewoon te veel aan." "Het hele ZILL-verhaal (Zin in leren! Zin in Leven!, red.) zorgt voor veel planlast en het is mijn inziens oude wijn uit nieuwe vaten tappen. En dan zwijg ik nog over het mislukte M-decreet en het nijpend lerarentekort. Ik zag mezelf niet nog zeven jaar directeur zijn van een basisschool, terwijl ik niet mee wil of kan met de pedagogische richting die men ons oplegt.""Zonder nieuwe job op zak heb ik - na een mooi afscheid van personeel, leerlingen en ouders - op het einde van de zomervakantie de deur van de Capucienen definitief achter me dichtgetrokken."De Ieperse deken is zeker geen vreemde voor Kris. "We kennen elkaar al meer dan 40 jaar. Hij was mijn studieprefect toen ik in het Ieperse VTI zat en later, als personeelslid, werd hij mijn directeur. In 1986, na mijn legerdienst, mocht ik in het VTI starten in de leerlingenbegeleiding. Daarna ben ik achtereenvolgens doorgegroeid naar graadsverantwoordelijke voor de eerste, tweede en derde graad.""Uiteindelijk ben ik technisch adviseur geworden en werd ik verantwoordelijk voor alles wat logistiek en infrastructuur betrof. Daar sluit mijn nieuwe job dus zeer goed bij aan. Alles wat ik toen geleerd heb, zal hopelijk nu nog zijn vruchten afwerpen.""Mensen kennen me als iemand die er steeds wil voor gaan en er niet veel woorden of papier aan vuil maakt. Dat hebben de Capucientjes ook ervaren, want bij mijn vertrek hadden ze een uitgebouwde en gerenoveerde school. Die frisse uitstraling zorgde voor een fikse aangroei van het aantal leerlingen."Met de komst van de eerste decanaal assistent in onze regio zal deken Miguel Dehondt zich volledig kunnen focussen op zijn pastorale taken. Die zullen vanaf september 2022 gevoelig uitbreiden, want hij krijgt dan het Ieperse dekenaat met 24 kerken onder zijn hoede."Kris zal onze rechterhand zijn, die de eigendommen van onze patrimonium-vzw's als een goeie huisvader zal beheren. Daarnaast zal hij ook de 47 kerkfabrieken ondersteunen waar nodig. Er is ook een niet onbelangrijke taak weggelegd voor hem in de communicatie tussen bisdom, dekenijen, parochies en plaatselijke politiek. De concrete invulling van deze nieuwe functie zal gaandeweg groeien." "We komen van 22 dekenijen, vandaag zijn er nog 13. Ons bisdom wil er uiteindelijk tien overhouden", vertelt de Ieperse deken Roland Hemeryck. "De dekens van Oostkamp, Avelgem en ikzelf in Ieper worden niet vervangen na ons pensioen." Het priestertekort heeft daar zeker mee te maken. Daarom heeft het bisdom intussen al zeven decanaal assistenten (niet te verwarren met parochie-assistent, wat voornamelijk een liturgische functie is) aangesteld."Voor alle duidelijkheid: ik word niet ingeschakeld voor vieringen, maar zal die logistiek ondersteunen. De beschikbare tijd zal ik verdelen over twee dekenijen", legt Kris uit. "Gelukkig krijgen we voldoende begeleiding en opleiding van het bisdom. Bovendien komen we geregeld samen met deze groep, waarin iedereen een andere achtergrond heeft. We leren erg veel van elkaar."Deken Miguel Dehondt bevestigt dit. "De expertise die Kris uit zijn onderwijsjobs heeft verzameld, zijn zeker een meerwaarde in de taken die hij vanaf nu zal krijgen. We hebben vertrouwen en geloven in een toekomst met hem." (DS)