De komende weken zullen door de coronacrisis meer en meer videoconferenties op poten gezet worden in de rechtbank. De rechtbank van Veurne experimenteerde er vorige week een eerste keer mee en er werd nog wat bijgeschaafd aan het systeem.
...

De komende weken zullen door de coronacrisis meer en meer videoconferenties op poten gezet worden in de rechtbank. De rechtbank van Veurne experimenteerde er vorige week een eerste keer mee en er werd nog wat bijgeschaafd aan het systeem.Dinsdag was het de bedoeling om opnieuw een videogesprek tot stand te brengen met een beklaagde die zich moest verantwoorden wegens een gewelddelict, maar door een miscommunicatie met de Brugse gevangenis bleek dat niet mogelijk te zijn. Toch is het systeem een groot hulpmiddel.Het systeem is op dit moment bedoeld voor de gevangenen die door de coronamaatregelen hun proces niet kunnen bijwonen. "Er zijn op dit moment immers problemen met de overbrenging vanuit de cel", zegt persrechter Stevenaert."Waar er met het busje vroeger zes of meer gevangenen vervoerd konden worden, zijn er dat nu door de afstandsregels maar twee meer. Op sommige dagen, zoals een dinsdag met veel raadkamers, moeten wel tot 40 gevangenen overgebracht worden. Dat is onmogelijk en daarom spreken we van een overmachtssituatie."Door de videoconferentie kan de beklaagde zijn proces toch bijwonen vanuit een aparte kamer in de gevangenis. Zowel de rechter, procureur, griffier, beklaagde, eventuele andere partijen als de advocaten kunnen elkaar zien en spreken. "Een goede verbinding is uiteraard noodzakelijk maar het systeem werkt goed. Als de techniek het tijdens zo'n videoconferentie alsnog zou laten afweten kan de advocaat de cliënt verder vertegenwoordigen in de rechtbank."In de rechtbank van Veurne is er reeds een aantal jaar een zaal uitgerust met drie schermen, diverse camera's en microfoons. Die zullen nu meer gebruikt worden. Er waren echter bezwaren dat bij een videoconferentie geen vertrouwelijk gesprek meer mogelijk was tussen advocaat en cliënt, tijdens het proces. "Daar werd een oplossing voor bedacht", vervolgt Stevenaert. "In de gevangenis staat bij de beklaagde een vast telefoontoestel. Tijdens het proces kan een advocaat om vertrouwelijk overleg vragen en zich even terugtrekken om met zijn gsm te bellen. Daarbij wordt het geluid en het beeld stopgezet."Overigens zijn er ook nog specifieke coronamaatregelen in heel het gebouw. Omdat er een samenscholingsverbod is, is overleg in de gang niet meer toegestaan en moet dat buiten gebeuren. Een mondmasker dragen is in het gebouw verplicht, in de rechtszaal hangt het af van het feit of er voldoende afstand bewaard kan worden. (JH)