Vier jaar lang leefden de zes gewezen medewerksters van het Blauwe Kruis in onzekerheid. Een strafrechtelijke veroordeling voor beledigingen, laster en eerroof hing hen boven het hoofd. Of zelfs een verwijzing naar het hof van assisen wegens een persmisdrijf.
...

Vier jaar lang leefden de zes gewezen medewerksters van het Blauwe Kruis in onzekerheid. Een strafrechtelijke veroordeling voor beledigingen, laster en eerroof hing hen boven het hoofd. Of zelfs een verwijzing naar het hof van assisen wegens een persmisdrijf. In april 2015 dienden de zes vrijwilligers gedegouteerd hun ontslag in bij het dierenasiel. Ze ventileerden hun ongenoegen over de werking van Het Blauwe Kruis via een reportage in Brugsch Handelsblad, maar ook op Facebook. "We willen een diervriendelijk asiel, waar de dieren goed verzorgd worden en met respect behandeld worden", luidde de aanklacht. De aanleiding voor deze publieke klacht was onder meer de grote sterfte bij katten, omdat het dierenasiel er in zijn verouderde quarantainepaviljoen niet in slaagde de niesziekte effectief te bestrijden. Volgens de vrijwilligsters werden er in het Brugse asiel ook veel meer katten en honden geëuthanaseerd dan officieel toegegeven werd. "Ook al wordt het ontkend, Het Blauwe Kruis hanteert samen met de stedelijke milieudienst de jachtwet: in plaats van zwerfkatten te castreren en terug te plaatsen, worden ze gedood", foeterden ze.Johan Schoutteet, voorzitter van Het Blauwe Kruis, wees toen op de regelmatige controles door het ministerie van Dierenwelzijn, dat nooit inbreuken vaststelde. Tegelijkertijd diende hij tegen het zestal klacht in wegens laster en eerroof. Pas onlangs behandelde de Brugse raadkamer, die oordeelt of aangeklaagde personen al dan niet doorverwezen worden naar de correctionele rechtbank, dit dossier. Eerder al had het openbaar ministerie de buitenvervolgingstelling gepleit voor de zes dames, waarop de advocaat van Het Blauwe Kruis het geweer van schouder veranderde en vroeg om de voormalige medewerksters wegens een persmisdrijf voor het hof van assisen te brengen.In zijn beschikking voor de raadkamer stelde rechter Stefaan Verhelst onomwonden dat er geen sprake was van enige kwaadwilligheid bij de vrijwilligsters. "Ze zijn allemaal voormalige medewerksters van Het Blauwe Kruis, beogen enkel en alleen het welzijn van de dieren en wilden bepaalde praktijken aan de kaak stellen. Bovendien blijkt dat hun kritiek, zij zijn tenslotte ervaringsdeskundigen, niet helemaal onterecht is." "Er kan dus geen sprake zijn van een beledigend karakter ten aanzien van Het Blauwe Kruis", aldus nog de rechter. "Daarnaast is er nog hun vrijheid van meningsuiting. Een beperking hiervan, zoals de burgerlijke partij beoogt, zou volledig disproportioneel zijn in de huidige maatschappelijke context. En een strafrechtelijke aanpak voor het hof van assisen is maatschappelijk niet verantwoord of verdedigbaar."Met andere woorden: de zes werden buiten vervolging gesteld. Het Blauwe Kruis moet niet alleen de gerechtskosten van 1.440 euro ophoesten, maar ook aan elk van de zes voormalige medewerksters een rechtsplegingsvergoeding van 500 euro betalen. De vrijwilligsters reageren opgelucht. "Het is heel jammer dat we de voorbije vier jaren veel tijd en energie moesten steken in deze juridische zaak", klinkt het bij Sylvia Seys en Marina Uyttersprot. "We hadden onze tijd veel liever aan de dieren besteed. Positief is ook dat er eindelijk een nieuw dierenasiel gebouwd wordt in Brugge. De honden krijgen er veel meer ruimte. Laat ons hopen dat die modernere infrastructuur ook leidt tot een betere verzorging van de dieren."Ciska Cortvriendt zet zich sindsdien in voor zwerfkatjes. "Ik heb er al 56 onder mijn hoede. Op eigen kosten laat ik die dieren steriliseren en castreren. Het is jammer dat al die achtergelaten poezen en katers nergens anders tercht kunnen in Brugge. Bijgevolg doe ik het bij mij thuis, ook al kost mij dat veel geld." Voorzitter Johan Schoutteet legt zich neer bij de beslissing van de raadkamer. "We zullen niet verder procederen, ik wil vooruit. We zijn volop bezig met de bouw van ons nieuw dierenasiel. Het uitblijven van de bouw- en de milieuvergunning heeft twee jaar vertraging opgeleverd. Ik hoop dat we onze nieuwe infrastructuur in september officieel kunnen openen."De koterijen in de Krinkelstraat dateerden al uit 1979. Dankzij een erfenis van 1,2 miljoen euro, de schenking van een overleden Jabbeekse dierenvriendin, kan Het Blauwe Kruis een nieuw asiel bouwen. Volgens Johan Schoutteet zal het comfort van de dieren enorm verbeteren: de 70 hondenkooien worden drie keer zo groot en krijgen vloerverwarming én een afzuiginstallatie. Bovendien wordt er een dierenartspraktijk en een pre-quarantaine ruimte gebouwd, waar verwaarloosde dieren de nodige inspuitingen zullen krijgen. De voorzitter benadrukt dat er geen dieren meer geëuthanaseerd worden in het asiel, ook geen katten. Eind goed, al goed?