Om een werkingssubsidie te verkrijgen moesten de dossiers voor 1 oktober 2019 worden ingediend in het kader van het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking. Culltuurschepen Wout Cornette, schepen van onder meer jeugd, cultuur, toerisme en lokale economie in Lo-Reninge verduidelijkt: "Projectvereniging IJzervallei krijgt 45.675 euro voor 35.135 inwoners. De vier ...

Om een werkingssubsidie te verkrijgen moesten de dossiers voor 1 oktober 2019 worden ingediend in het kader van het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking. Culltuurschepen Wout Cornette, schepen van onder meer jeugd, cultuur, toerisme en lokale economie in Lo-Reninge verduidelijkt: "Projectvereniging IJzervallei krijgt 45.675 euro voor 35.135 inwoners. De vier gemeentes samen moeten eenzelfde bedrag cofinancieren waarvoor ze zelf de verdeelsleutel per gemeente bepalen. Voor Lo-Reninge wordt het bedrag van 1,1 euro per inwoner verhoogd naar 1,3 euro. De samenwerking wordt aangegaan voor maximaal 6 jaar, voor deze legislatuur dus, en kan eventueel worden verlengd. De DVV zal instaan voor het financieel beheer en fungeert ook als juridisch werkgever."De vier gemeentes die samenwerken onder projectvereniging Viertoren krijgen een toelage van 62.700 euro en dienen samen ook hetzelfde bedrag te investeren, waarbij ze onderling de verdeelsleutel afspreken. Het is de bedoeling dat de gemeentes in deze projectverenigingen elkaars identiteit versterken en samenwerken om een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren, met aandacht voor cultuurparticipatie. 'Verbinding' staat daarbij centraal, tussen het lokale en het Vlaamse niveau, zowel tussen culturele sectoren en disciplines (diverse kunstdisciplines, cultureel erfgoed, sociaal-cultureel werk). Ook de samenwerking met andere beleidsdomeinen wordt aangemoedigd: onderwijs en welzijn, toerisme, ruimtelijke ordening, economie, onroerend erfgoed en sport. Dat kan bijvoorbeeld met artistieke evenementen te organiseren op bijzondere en originele locaties, waarbij architecturale blikvangers of een uniek landelijk gebied in de kijker worden gezet.(MVO)