Het is al jaren dat men bij KFC Aalbeke vragende partij is om te kunnen uitbreiden. "Het aantal spelers loopt stelselmatig op en onze infrastructuur was niet meer voldoende om voor iedereen in speel- en trainingsmogelijkheden te kunnen voorzien", steekt voorzitter Mia Messely van wal.
...

Het is al jaren dat men bij KFC Aalbeke vragende partij is om te kunnen uitbreiden. "Het aantal spelers loopt stelselmatig op en onze infrastructuur was niet meer voldoende om voor iedereen in speel- en trainingsmogelijkheden te kunnen voorzien", steekt voorzitter Mia Messely van wal. "Eerst werd luidop gedacht om een bijkomend terrein aan te leggen, maar dat leek vanwege de inplanting naast een woonwijk te moeilijk. Een hele nieuwe site aan de overkant van de Moeskroensesteenweg was op een bepaald moment zelfs een denkpiste. Het stadsbestuur onderzocht werkelijk alle mogelijkheden.""Ondertussen groeide bij de overheid de idee om de kosten van het onderhoud van de voetbalvelden te drukken en werd een planning opgesteld om voor de Kortrijkse ploegen een kunstgrasveld te voorzien. Dat moet zo'n twee jaar geleden geweest zijn. Om financiële redenen werden de werkzaamheden gespreid over verschillende jaren. Eerst kwam Marke aan de beurt. Daar zijn de werken nu al afgerond en daarna waren Heule en Aalbeke aan de beurt. In Heule vlotten de werken heel goed. Daar moet enkel de afwerking nog gebeuren. Bij ons is het een heel ander verhaal geworden.""Wij zitten nog steeds met een braakliggend terrein. Werkelijk alles wat fout kon gaan, ging ook fout. De Wet van Murphy, weet je wel... Eerst werd er Japanse Duizendknoop gevonden. Dat is een bijna onverwoestbaar onkruid dat zelfs huisfunderingen of asfalt aantast. Een bijzondere firma diende te worden opgeroepen om in te staan voor de verdelging. Uiteraard ging daar vertraging mee gemoeid.""Eenmaal dat achter de rug hadden we een 'oef'-gevoel en gingen we er weer voor. Maar dat was te vroeg victorie gekraaid. Wat bleek, in de verste hoek, aan de kant van de beek, werd bij de puinruiming vastgesteld dat er asbest tussen zat. We waren weer voor enkele weken zoet. Weer een bijzondere firma opgetrommeld die de bergingswerken van asbest kon uitvoeren. De aannemer Stadsbader maakte zijn berekeningen en de noodzakelijke budgetten moesten weer goedgekeurd worden door het Stadsbestuur. Weer enkele weken geduld oefenen.""Als club konden wij niets doen. Eens dat opgelost dachten wij, nu zijn we er, er kan ons niets meer tegenzitten. Maar de metingen die plaatsvonden, resulteerden in nog een probleem. In dezelfde asbesthoek werd vastgesteld dat bijna een kwart van het terrein een onstabiele ondergrond heeft. De oplossing zou kunnen bestaan uit de aanleg van een kalklaag, maar het stadsbestuur moet ook deze meerkost nog goedkeuren.""De werken begonnen al in mei en we zijn er nog lang niet. Streefdoel is half september, maar dan mag er niets meer tegenzitten", besluit de voorzitter.(MVA)