Tijdens de politieraad kwamen de criminaliteitscijfers voor het jaar 2019 aan bod. Onder andere drugs blijft een problematiek waarop de politiezone RIHO, die de steden Roeselare en Izegem en de gemeente Hooglede omvat, inzet. "Onze drugssectie bestaat uit acht mensen, dat is één derde van onze hele recherche. We steken echt veel energie in de bestrijding van drugs", aldus korpschef Curd Neyrinck. In 2019 werden 355 incidenten rond drugs geregistreerd. Dat aantal is ongeveer hetzelfde als het jaar voordien, maar een pak minder dan in ...

Tijdens de politieraad kwamen de criminaliteitscijfers voor het jaar 2019 aan bod. Onder andere drugs blijft een problematiek waarop de politiezone RIHO, die de steden Roeselare en Izegem en de gemeente Hooglede omvat, inzet. "Onze drugssectie bestaat uit acht mensen, dat is één derde van onze hele recherche. We steken echt veel energie in de bestrijding van drugs", aldus korpschef Curd Neyrinck. In 2019 werden 355 incidenten rond drugs geregistreerd. Dat aantal is ongeveer hetzelfde als het jaar voordien, maar een pak minder dan in 2017 waar 618 gevallen werden opgenomen in de cijfers. "Toen waren er verschillende grote festivals in onze zone waar we pertinent aanwezig waren en er verschillende mensen betrapt werden op drugsgebruik of -handel." In 2019 werden er in het kader van drugs twaalf auto's in beslag genomen en werd er 73.000 euro aan cash geld gevonden. Drie plantages werden opgerold: één in Izegem, één in Hooglede en één in Ledegem waar een dossier van de politiezone succesvol werd afgerond. Daarnaast werd er ook acht kilogram cannabis en zeshonderd gram cocaïne in beslag genomen. De politie betrapte ook XCT- en ketaminegebruikers. "De drugs die hier gevonden zijn, zijn dezelfde als die die in de grote steden circuleren. Als politie gaan we het verhaal van de drugs nooit kunnen oplossen, we kunnen het wel beheersen", aldus de korpschef.In 2019 werden slechts 24 autodiefstallen geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 2000. Meer dan de helft van die autodiefstallen werden door de politie opgelost. Het aantal fietsdiefstallen stagneert, maar ook hier stijgt de procentuele ophelderingsgraad. "Zo hebben we verschillende acties gedaan rond fietsdiefstallen. Gerichte huiszoekingen en de camera's helpen ons bij het vinden van de daders", aldus de korpschef. Het aantal woninginbraken is dan wel weer gestegen in de regio. "Maar bij de helft van die voorvallen gaat het om een poging. We zijn dan ook blij dat heel wat mensen onze inbraakpreventietips volgen." Een fenomeen dat de laatste jaren de kop op steekt is de informaticacriminaliteit. Vorig jaar werden er in vergelijking met in 2018 meer dan honderd gevallen extra geregistreerd. "Momenteel hebben we twee personen die zich daarop toespitsen, maar dat team wordt uitgebreid met een derde man. Mensen worden minder vaak op straat overvallen, maar dat gebeurt wel meer en meer via het internet."Politieraadslid Bart Demeulenaer (N-VA) vroeg of er nog een duidelijk meldingssysteem voor dergelijke criminaliteit kan komen. "Want er zijn ongetwijfeld nog veel meer dergelijke gevallen dan de cijfers laten uitschijnen." (BF)