Er werden in totaal 39 adressen bezocht door gemengde teams bestaande uit inspecteurs van de politie, RVA, Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën, Dienst Vreemdelingenzaken en andere overheidsdiensten. In 20 van de 39 adressen werden overtredingen vastgesteld waarbij processen-verbaal gemaakt werden.

"Er werd zwartwerk uitgevoerd door personen die als 'invalide' staan ingeschreven. Daarnaast was er bij sommigen een gebrek aan hygiëne en voedselveiligheid. Verschillende werknemers waren er in dienst zonder arbeidskaart of contract en er werden op sommige plaatsen illegalen tewerkgesteld", aldus Kris Allary, perswoordvoerder van de politie.

"Van de 20 zaken die in overtreding waren, werd één zaak op de Torhoutsesteenweg met onmiddellijke ingang gesloten gezien de ernst van de inbreuken. Over welke zaak en welke inbreuken het precies gaat, kunnen we geen uitspraken doen", aldus de politiecommissaris.

(JRO)

Er werden in totaal 39 adressen bezocht door gemengde teams bestaande uit inspecteurs van de politie, RVA, Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën, Dienst Vreemdelingenzaken en andere overheidsdiensten. In 20 van de 39 adressen werden overtredingen vastgesteld waarbij processen-verbaal gemaakt werden. "Er werd zwartwerk uitgevoerd door personen die als 'invalide' staan ingeschreven. Daarnaast was er bij sommigen een gebrek aan hygiëne en voedselveiligheid. Verschillende werknemers waren er in dienst zonder arbeidskaart of contract en er werden op sommige plaatsen illegalen tewerkgesteld", aldus Kris Allary, perswoordvoerder van de politie. "Van de 20 zaken die in overtreding waren, werd één zaak op de Torhoutsesteenweg met onmiddellijke ingang gesloten gezien de ernst van de inbreuken. Over welke zaak en welke inbreuken het precies gaat, kunnen we geen uitspraken doen", aldus de politiecommissaris.(JRO)