In het begin van een nieuwe legislatuur weegt meerderheidspartij CD&V verschillende zaken tegen elkaar af om een meerjarenplan op te maken. De dienstenchequeonderneming, die valt binnen het OCMW, houdt nu daarom op te bestaan. "De onderneming is verlieslatend. Per gepresteerd uur van een poetsvrouw steekt het OCMW zes euro toe. Als we de onderneming afsluiten, dan hoeven we geen 120.000 euro per jaar meer bij te dragen", legt Jan Stevens uit. Maar de poetsvrouwen zullen niet op straat staan. Ze kunnen onderdak vinden in de vzw Net@Work. Dat is de opvolger van de PWA, het plaatselijk werkgelegenheidsagentsc...

In het begin van een nieuwe legislatuur weegt meerderheidspartij CD&V verschillende zaken tegen elkaar af om een meerjarenplan op te maken. De dienstenchequeonderneming, die valt binnen het OCMW, houdt nu daarom op te bestaan. "De onderneming is verlieslatend. Per gepresteerd uur van een poetsvrouw steekt het OCMW zes euro toe. Als we de onderneming afsluiten, dan hoeven we geen 120.000 euro per jaar meer bij te dragen", legt Jan Stevens uit. Maar de poetsvrouwen zullen niet op straat staan. Ze kunnen onderdak vinden in de vzw Net@Work. Dat is de opvolger van de PWA, het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap. "Dat was een gemeentelijke instantie waaronder we een dienstenchequebedrijf huisvesten. Vanuit de Vlaamse overheid dienden de gemeentelijke PWA's op te houden. Wij konden de PWA laten doorgroeien naar de vzw Net@Work. De raad van bestuur, bestaande uit de helft politici en de helft partners van de sociale organisaties, ging akkoord om hier een vervolg aan te breien. In Net@Work hebben we nu 45 werknemers", vertelt Jan Stevens, die ook in de raad van bestuur zetelt.Nu moet men nog een akkoord vinden met de vakbonden, want de bij Net@Work zouden de poetsvrouwen iets minder verdienen. "Het paritair comité voor dienstenchequemedewerkers in de private sector ligt iets lager dan wat de poetsvrouwen bij het OCMW verdienden. We moeten nu een akkoord vinden, vooraleer de poetsvrouwen op 1 januari 2020 kunnen starten bij Net@Work. We kozen voor een structurele oplossing waarbij we hen de kans geven over te stappen naar de vzw. Een privé-onderneming is berust op winstbejag, een vzw niet. De vzw kan zelfbedruipend werken, maar mag niet verlieslatend zijn. We zullen dus op zoek gaan naar het best mogelijke akkoord voor de beide partijen." De burgemeester ziet voor de poetsvrouwen een aantal voordelen om voor die overstap te kiezen. "Het blijft een lokaal initiatief die bijna uitsluitend in Wielsbeke opereert. Het is een vertrouwde organisatie waar iedereen elkaar al kent, dus dit lijkt ons de beste oplossing."Voor de klant verandert er volgens de burgemeester niets. De prijs van een dienstencheque is over heel Vlaanderen hetzelfde. "En de klant kan blijven een beroep doen op dezelfde vertrouwde poetsvrouw. Ook het aantal uur poetsen zal hetzelfde blijven. De klant zal niets van de verandering merken. Behalve dat men voor een dienstencheque nu naar Net@Work in de Molenstraat zal moeten gaan."De poetshulp is al de tweede dienst die dit jaar verdwijnt bij het OCMW. Eerder dit jaar zette men ook al de maaltijdbedeling stop. "Daar konden we de klant geen andere partner aanbieden, nu kunnen we dat wel. Het is zo dat wij een van de enige gemeentes zijn die nog poetshulp aanbiedt. Eigenlijk waren we een uitzondering op de andere gemeentes.""Poetshulp is ook geen taak die uniek voor een OCMW weggelegd is. We gingen niet over één nacht ijs en kozen voor een structurele oplossing die de dienstverlening kan blijven garanderen", besluit de burgemeester. (NVR)