In het begin van een nieuwe legislatuur weegt meerderheidspartij CD&V verschillende zaken tegen elkaar af om een meerjarenplan op te maken. De dienstenchequeonderneming, die valt binnen het OCMW, houdt nu daarom op te bestaan. "De onderneming is verlieslatend. Per gepresteerd uur van een poetsvrouw steekt het OCMW zes euro toe. Als we de onderneming afsluiten, dan hoeven we geen 120.000 euro per jaar meer bij te dragen", legt Jan Stevens uit. Maar de poetsvrouwen zullen niet op straat staan. Ze kunnen onderdak vinden in de vzw Net@Work. Dat is de opvolger van de PWA, het plaatselijk werkgelegenheidsagentsc...