"Tot nu toe werd de poetsdienst door het OCMW uitgebaat, maar dat was heel verlieslatend door de sociale correctie die in gevoerd werd. Nu is het zo dat we samen gaan werken met de zorgorganisatie Motena, tot voor kort zorgde Zorgbedrijf Roeselare voor de uitbating", vertelt schepen Ann Vansteenkiste van sociale zaken en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst.
...

"Tot nu toe werd de poetsdienst door het OCMW uitgebaat, maar dat was heel verlieslatend door de sociale correctie die in gevoerd werd. Nu is het zo dat we samen gaan werken met de zorgorganisatie Motena, tot voor kort zorgde Zorgbedrijf Roeselare voor de uitbating", vertelt schepen Ann Vansteenkiste van sociale zaken en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst."Voor alle duidelijkheid aan de dienstverlening zal er niets veranderen: de tewerkstelling van het huidige poetspersoneel blijft en voor de klanten zal het nog interessanter worden. Er zal nog steeds een sociale correctie gebeuren en er zal ook gewerkt worden met dienstencheques waardoor de klant een fiscaal voordeel zal krijgen."Beide partners zijn enthousiast . De bedoeling is dat vanaf 1 januari 2020 de operationele werking van de poetsdienst zal overgenomen worden door Motena onder de vorm van een partnership dat voor onbepaalde duur dat wordt afgesloten tussen OCMW Houthulst en Motena. De poetsdienst wordt geïntegreerd in de thuiszorgdiensten van Motena met als doel deze dienstverlening in de gemeente en de deelgemeenten op een kwaliteitsvolle manier te blijven garanderen. "We zullen hiermee niet alleen de dienstverlening op de gemeente blijven garanderen, maar ook een flinke besparing doorvoeren", vertelt burgemeester Joris Hendryckx."De poetsdienst was zwaar verlieslatend, met een verlies van 230.000 euro per jaar. "We hebben op de gemeente een tiental medewerkers om een tachtig personen te bedienen. Door de samenwerking met Motena zullen we bij de gemeente al meteen een flinke besparing doorvoeren. Er zal per jaar heel wat bespaard worden. Een eerste jaar al meteen een 100.000 euro, die de belastingbetaler in Houthulst ten goede komt. Een win/win situatie want de zorg blijft verzekerd en de kosten dalen. Met Motena kiezen we voor een positief en duurzaam partnership dat zowel op vlak van dienstverlening als op vlak van tewerkstelling een meerwaarde zal betekenen voor onze gemeente. Motena engageert zich om in het kader van toekomstige tewerkstelling actief lokaal te rekruteren en zo mee een inspanning te leveren aan de tewerkstellingsgraad van onze regio.""Motena, tot voor kort Zorgbedrijf Roeselare, bouwde doorheen de jaren een sterke expertise uit op vlak van verschillende thuiszorgdiensten, waardoor we ervan overtuigd zijn dat we in hen een sterke partner vinden om onze poetsdienst verder te doen groeien."Voor werknemers en klanten verandert er eigenlijk niets. "Ons zorgbedrijf, is een overheidsbedrijf en bestaat sinds 2015 en heeft een 820 medewerkers", verwijst voorzitter Bart Weemes van Motena. "We zullen er op toezien dat de klanten blijvend hun vaste medewerker thuis krijgen en voor de vacatures kijken we om die in te vullen met mensen uit de regio."Voor klanten en medewerkers verandert in feite enkel de naam die op hun papieren zal komen te staan. "Klanten van de huidige poetsdienst van OCMW Houthulst zullen ook na 1 januari 2020 uiteraard nog steeds een beroep kunnen doen op de dienstverlening. Wat wel wijzigt voor de klant is het feit dat deze dienstverlening vanaf januari zal gebeuren aan de hand van het systeem van dienstencheques, met ook het fiscale voordeel daaraan gekoppeld. De klanten zullen niet zelf de dienstencheques moeten gaan aankopen dat doet Motena voor hen. Verder krijgen ze als naar gewoonte een maandelijkse factuur waarop al het fiscale voordeel van de dienstencheques zal afgetrokken zijn van de te betalen bedragen. Alle klanten zullen worden uitgenodigd op een infosessie en kunnen indien gewenst ook een medewerker van Motena ontvangen op een huisbezoek om hen te ondersteunen bij deze praktische omschakeling", zegt schepen Ann Vansteenkiste.Voor een vlotte organisatie van de dagelijkse werking van de dienst en een vlot contact zullen ook medewerkers van Motena in Houthulst een wekelijkse zitdag houden. "Kijkend naar de toekomst toe ziet Motena de samenwerking tussen de gemeente Houthulst en hun bedrijf nog uitbreiden. Met het vergrijzen van de maatschappij denk ik dat er nog perspectieven openliggen om onze dienstverlening uit te breiden in alle deelgemeenten van Houthulst", aldus Steven Verdoolaege van Motena."Wij werken al samen met verschillende gemeenten. Zo hebben we een samenwerking met verschillende gemeenten, onder andere voor woonzorgcentra, buitenschoolse kinderopvang, zoals de kinderopvang in Lichtervelde, zijn we aan het onderhandelen met een naburige gemeente en verzekeren we telkens de blijvende dienstverlening."De personeelsleden kunnen verder bij de poetsdienst aan de slag onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en zullen ook zo veel als mogelijk bij hun vaste klanten tewerkgesteld blijven. De medewerkers van de dienst werden op dinsdag 12 november reeds ingelicht over dit nieuwe partnership en er is ook al een overeenkomst met de syndicaten."(ACK)