"Tot nu toe werd de poetsdienst door het OCMW uitgebaat, maar dat was heel verlieslatend door de sociale correctie die in gevoerd werd. Nu is het zo dat we samen gaan werken met de zorgorganisatie Motena, tot voor kort zorgde Zorgbedrijf Roeselare voor de uitbating", vertelt schepen Ann Vansteenkiste van sociale zaken en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst.
...