Peter Billiouw (50) is geboren in Izegem en daar woont hij ook, samen met zijn vrouw Ulrike Werbrouck. Hij is jurist van opleiding, wat hem goed van pas kwam bij zijn carrière, eerst in de Politiezone...

Peter Billiouw (50) is geboren in Izegem en daar woont hij ook, samen met zijn vrouw Ulrike Werbrouck. Hij is jurist van opleiding, wat hem goed van pas kwam bij zijn carrière, eerst in de Politiezone Vlas (tot 2012), daarna bij de AIG (Algemene Inspectie Politie) van 2012 tot 2017. Daarna werd hij Hoofdcommissaris Directeur Operaties van de PZ Grensleie, waar hij actief blijft tot zijn officiële startdatum als korpschef van PZ Spoorkin.Peter Billiouw had heel wat argumenten om zijn kandidatuur te motiveren. "Ik heb een bijzondere affiniteit met bestuurlijke overheid, korpsleiding, de naburige politiezones en in de streek. Ik heb mijn loopbaan oordeelkundig opgebouwd. Een volgende stap daarin is de functie van korpschef van een kleinere zone. Ik hecht ook veel belang aan het nemen van eindverantwoordelijkheid."Nu is het nog wachten op de publicatie bij Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad en dan zal ook de startdatum worden bekendgemaakt voor het mandaat van vijf jaar. (MVQ)