Het schijnt ook te kloppen als we de historiek erop naslaan. 45 jaar geleden was er amper horecagelegenheid op 't Hoge en met de komst van de onderwijsinstellingen was het broodnodig dat studenten de weg naar het centrum konden onderbreken met een frisse pint alvorens aan hun rit naar huis te beginnen. "Vroeger was dit hier een tramstop. Daarna on...

Het schijnt ook te kloppen als we de historiek erop naslaan. 45 jaar geleden was er amper horecagelegenheid op 't Hoge en met de komst van de onderwijsinstellingen was het broodnodig dat studenten de weg naar het centrum konden onderbreken met een frisse pint alvorens aan hun rit naar huis te beginnen. "Vroeger was dit hier een tramstop. Daarna ontstond café 007 hier en in 1971 kwam ik hier neuzen omdat de studenten een café nodig hadden op 'den berg'. Het was vroeger in handen van een Française die net op het einde van haar uitbating zat. Tijd dus om mijn ervaring hier in over te brengen", aldus Hans Masselis.Den Chips werd in 2012 overgenomen door zijn zoon David Masselis, maar pa Hans blijft steevast tot de vaste personeelsploeg behoren, des te meer in beperkte mate en vooral overdag. Zo'n 5 jaar geleden werd die overdracht gevierd met een galabal net zoals de pater familias het voorheen altijd organiseerde voor de studenten. Vandaag en morgen doen ze het opnieuw over om het dubbele jubileum van Hans Masselis te vieren. Doelstelling is vooral de jeugd van vroeger opnieuw samenbrengen voor een gezellige avond en de huidige jeugd een hart onder de riem steken tijdens de examens.Beide avonden worden vooraf gegaan door een receptie om de basis te leggen van een goed feest en er werd voorzien in 2 dj's verspreid over de 2 dagen. (Oud-)studenten kunnen dus dubbel feesten en dit steeds met een andere dj achter de draaitafel. Hans Masselis geeft ook nog graag een gouden tip mee, een tip die hij vaak aan de lijdende studenten ook moest geven: "Geniet van het leven maar bovenal probeer die fysieke contacten terug op te bouwen en hou de technologie van contact leggen achterwege." (TV)