Er was keuze tussen het Mokepark, Noordster, het Calvariepark en Oud Kerkhof. "Die laatste benaming haalde het met een overweldigende meerderheid", aldus schepen van Begraafplaatsen Elsie Desmet. "De stedelijke erfgoedraad had de vier naamvoorstellen gelanceerd, maar de keuze werd overgelaten aan de Torhoutenaren. Ze kozen voor de naam die al jaren ingeburgerd is: Oud Kerkhof. We zullen die naam vanaf nu officieel voor de bewuste begraafplaats gebruiken."
...

Er was keuze tussen het Mokepark, Noordster, het Calvariepark en Oud Kerkhof. "Die laatste benaming haalde het met een overweldigende meerderheid", aldus schepen van Begraafplaatsen Elsie Desmet. "De stedelijke erfgoedraad had de vier naamvoorstellen gelanceerd, maar de keuze werd overgelaten aan de Torhoutenaren. Ze kozen voor de naam die al jaren ingeburgerd is: Oud Kerkhof. We zullen die naam vanaf nu officieel voor de bewuste begraafplaats gebruiken."Heel wat grafmonumenten op de oude begraafplaats zijn waardevol, maar helaas staan vele er verwaarloosd bij. Daar wil de stad via restauraties en het peter- en meterschap van grafzerken zo snel mogelijk verandering in brengen.Een groot deel van de begraafplaats werd op 27 mei 2015 door toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois beschermd als monument. Het gaat om 1.698 van de in totaal 2.372 grafzerken. De begraafplaats is een van de oudste van het land."In 2018 werd een beheerplan opgemaakt en in 2019 een kunsthistorisch onderzoek uitgevoerd", aldus de schepen. "Het aanwezige erfgoed werd geïnventariseerd en de specifieke erfgoedwaarde bepaald. Met de huidige lancering van de officiële naam en een duidelijke toekomstvisie voor de parkbegraafplaats die we beogen, kunnen we vanaf nu effectief gefaseerd een aantal zaken uitvoeren op het terrein. Het moet een domein worden waar erfgoed, natuur en respect voor onze voorouders hand in hand gaan."Voor de uitvoering van het beheerplan wordt in verschillende zones gewerkt. Via nieuwe infopanelen wordt de toekomstvisie voor het Oud Kerkhof duidelijk gemaakt inzake hergebruik en meter-en peterschap, maar ook over heel specifieke inrichtingsprincipes voor de verschillende blokken."Naast de infopanelen hebben we een folder over de oude begraafplaats gemaakt", vervolgt schepen Desmet. "Bij de graven op het beschermde deel zijn er bordjes geplaatst, die een jaar blijven staan. Het doel hiervan is na te gaan of er nabestaanden zijn die het graf bezoeken en wat hun intenties zijn omtrent de grafzerk. Ze kunnen ervoor kiezen om het graf al dan niet te behouden. Als ze kiezen voor behoud, dan staan ze zelf in voor het onderhoud en de renovatie van het graf. Daarvoor maken we met de stad gratis een nieuwe concessie op. Voor de renovatie van een beschermd grafmonument voorziet Onroerend Erfgoed subsidies.""Als er geen familie meer is of de familie afstand doet van het monument, wordt het graf eigendom van het stadsbestuur. In dat geval kan het in aanmerking komen voor hergebruik of peter- en meterschap, op voorwaarde dat het om een beschermd monument gaat. In het andere geval wordt het geruimd."