De gemeente Oostkamp zet al enige tijd in op het vrijwilligersplatform Give a Day. Zo hebben al heel wat inwoners via www.oostkamp.be/vrijwilligerswerk vrijwilligerswerk op maat gevonden binnen de gemeente. Dankzij deze partner heeft de gemeente sinds vandaag ook een tijdelijk platform 'Oostkamp helpt" opgericht. Dit platform is bedoeld om tijdens de coronacrisis de stap naar directe hulpverlening nog vlotter te laten verlopen en is gericht op zowel hulpbehoevenden als vrijwilligers. Om kwetsbare groepen te bereiken, die niet digitaal actief zijn, stelt de gemeente kaartjes ter beschikking die inwoners bij deze doelgroep in de bus kunnen steken. Deze kaartjes worden ook meegegeven aan de straatambassadeurs. Zij weten vaak bij welke inwoners in hun straat of buurt de nood hoog is. Wie anderen wil helpen, kan zich opgeven als vrijwilliger. Voor meer info: https://www.impactdays.be/oostkamphelpt.

Andere initiatieven

De gemeente treft ook de nodige voorbereidingen om vanaf volgende week de kwetsbare 85-plussers uit de gemeente op te bellen. Burgemeester Jan de Keyser: "Met deze initiatieven willen we extra aandacht geven aan de kwetsbare ouderen in onze gemeente. We willen als gemeenschap niemand in de kou laten staan. Daarom doen we een warme oproep naar vrijwilligers, die we nu heel hard nodig zullen hebben."

Op de Facebookgroepen Oostkamp solidair tegen Corona en #8020 staan nog andere initiatieven om elkaar te helpen. (GST)

De gemeente Oostkamp zet al enige tijd in op het vrijwilligersplatform Give a Day. Zo hebben al heel wat inwoners via www.oostkamp.be/vrijwilligerswerk vrijwilligerswerk op maat gevonden binnen de gemeente. Dankzij deze partner heeft de gemeente sinds vandaag ook een tijdelijk platform 'Oostkamp helpt" opgericht. Dit platform is bedoeld om tijdens de coronacrisis de stap naar directe hulpverlening nog vlotter te laten verlopen en is gericht op zowel hulpbehoevenden als vrijwilligers. Om kwetsbare groepen te bereiken, die niet digitaal actief zijn, stelt de gemeente kaartjes ter beschikking die inwoners bij deze doelgroep in de bus kunnen steken. Deze kaartjes worden ook meegegeven aan de straatambassadeurs. Zij weten vaak bij welke inwoners in hun straat of buurt de nood hoog is. Wie anderen wil helpen, kan zich opgeven als vrijwilliger. Voor meer info: https://www.impactdays.be/oostkamphelpt.De gemeente treft ook de nodige voorbereidingen om vanaf volgende week de kwetsbare 85-plussers uit de gemeente op te bellen. Burgemeester Jan de Keyser: "Met deze initiatieven willen we extra aandacht geven aan de kwetsbare ouderen in onze gemeente. We willen als gemeenschap niemand in de kou laten staan. Daarom doen we een warme oproep naar vrijwilligers, die we nu heel hard nodig zullen hebben." Op de Facebookgroepen Oostkamp solidair tegen Corona en #8020 staan nog andere initiatieven om elkaar te helpen. (GST)