Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinair gezondheidscentrum, waar je terechtkan bij huisartsen en verpleegkundigen, maar bijvoorbeeld ook bij een maatschappelijk werker, diëtist, psycholoog... Het centrum is laagdrempelig en vooral gericht op de wijkbewoners. Voor wie zich aansluit bij het wijkgezondheidscentrum betaalt de mutualiteit een forfaitair bedrag per patiënt aan het centrum, waardoor patiënten niet hoeven te betalen voor een consultatie. Een wijkgezondheidscentrum hecht veel belang aan preventie.
...