Het beschermmateriaal komt onder andere van pas in de triagepost in zaal De Mast. Daar belanden plaatselijke patiënten die mogelijk besmet zijn met het gevreesde virus. Dat gebeurt enkel en alleen na telefonisch contact met de huisarts of de huisartsenwachtpost. Zonder doorverwijzing krijgt niemand toegang tot de zaal. Hier leest u erover.

Nog meer plastic overalls en mondmaskers FFP2 gezocht

Het slachthuis Van Hoornweder bevindt zich langs de Vredelaan. Het werd in 1981 opgestart door Marcel Van Hoornweder, die in april 2016 overleden is. Het slachthuis is uitgegroeid tot een eigentijds bedrijf, dat zich heeft aangepast aan de almaar strengere normen inzake onder andere milieuwetgeving. De onderneming wordt momenteel geleid door Peter Van Hoornweder (53), die wijlen zijn vader Marcel als zaakvoerder heeft opgevolgd.

Het is Peter die de schenking aan de stad heeft verricht. De plastic beschermkleding werd in het stadskantoor afgeleverd. Het stadsbestuur roept iedereen op om zoveel mogelijk mondmaskers en plastic overalls binnen te brengen. Dat kan elke werkdag tussen 13.30 en 16 uur in het stadskantoor in de Aartrijkestraat. Er kan aangebeld worden aan de hoofdingang.

Er worden overalls gevraagd die het lichaam zo goed mogelijk afschermen. De typische schilderoveralls zijn daarvoor ideaal. De gezochte mondmaskers zijn bij voorkeur van het type FFP2. Die worden buiten de medische wereld vooral gebruikt in de bouw-, hout- en elektriciteitssector. Bijna zeker hebben sommige bedrijven - van klein tot groot - er nog op voorraad liggen. De zaakvoerders kunnen in de huidige omstandigheden er de zorgverleners een grote dienst mee bewijzen.

Het beschermmateriaal komt onder andere van pas in de triagepost in zaal De Mast. Daar belanden plaatselijke patiënten die mogelijk besmet zijn met het gevreesde virus. Dat gebeurt enkel en alleen na telefonisch contact met de huisarts of de huisartsenwachtpost. Zonder doorverwijzing krijgt niemand toegang tot de zaal. Hier leest u erover.Het slachthuis Van Hoornweder bevindt zich langs de Vredelaan. Het werd in 1981 opgestart door Marcel Van Hoornweder, die in april 2016 overleden is. Het slachthuis is uitgegroeid tot een eigentijds bedrijf, dat zich heeft aangepast aan de almaar strengere normen inzake onder andere milieuwetgeving. De onderneming wordt momenteel geleid door Peter Van Hoornweder (53), die wijlen zijn vader Marcel als zaakvoerder heeft opgevolgd.Het is Peter die de schenking aan de stad heeft verricht. De plastic beschermkleding werd in het stadskantoor afgeleverd. Het stadsbestuur roept iedereen op om zoveel mogelijk mondmaskers en plastic overalls binnen te brengen. Dat kan elke werkdag tussen 13.30 en 16 uur in het stadskantoor in de Aartrijkestraat. Er kan aangebeld worden aan de hoofdingang.Er worden overalls gevraagd die het lichaam zo goed mogelijk afschermen. De typische schilderoveralls zijn daarvoor ideaal. De gezochte mondmaskers zijn bij voorkeur van het type FFP2. Die worden buiten de medische wereld vooral gebruikt in de bouw-, hout- en elektriciteitssector. Bijna zeker hebben sommige bedrijven - van klein tot groot - er nog op voorraad liggen. De zaakvoerders kunnen in de huidige omstandigheden er de zorgverleners een grote dienst mee bewijzen.