Het OCMW van Kuurne begon in 2008 met een bedeling van, toen nog warme, maaltijden aan huis. In het begin werden zo ruim 16.000 maaltijden per jaar bezorgd, vandaag is dat aantal al fel afgenomen tot nog ongeveer 11.500. "Concreet gaat het om nu om een 80-tal mensen die gebruikmaken van die dienst", duidde N-VA-schepen Bram Deloof, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. "Toen wij er meer dan tien jaar geleden mee begonnen, waren we eigenlijk een beetje pioniers, maar ondertussen zien we dat de markt die leemte al quasi volledig heeft ingevuld. Vandaar dat wij ons als OCMW de vraag stelden of de organisatie van maaltijdbedeling eigenlijk nog wel oppor...