Uiteraard is het dan altijd uitkijken wat er voor nieuws te rapen valt vanuit de gemeente voor de diverse verenigingen. Schepen Philippe Mouton verduidelijkte dat er heel wat werken in uitvoering zijn ten behoeve van de clubs zowel op cultureel als sportief vlak.
...

Uiteraard is het dan altijd uitkijken wat er voor nieuws te rapen valt vanuit de gemeente voor de diverse verenigingen. Schepen Philippe Mouton verduidelijkte dat er heel wat werken in uitvoering zijn ten behoeve van de clubs zowel op cultureel als sportief vlak. Voor Schepen Didier Soete ging het dan vooral over de subsidies die jaarlijks toegekend worden aan de vele verenigingen waarbij een gelijke sleutel gehanteerd wordt. Raadslid David Kyriakidis stak de vertegenwoordigers een hart onder de riem door te melden dat er ook door het huidige bestuur verder zal geïnvesteerd worden in talloze verenigingen en het verder uitbouwen van hun accommodatie. Tot slot was het burgemeester Alice Leeuwerck, die haar dochtertje op de arm hield gedurende de ganse toespraak, die alle verenigingen bedankte om hun aanwezigheid en hen aanmoedigde om verder te bouwen op vrijwilligers om Komen-Waasten nog meer in de kijker te zetten in binnen- en buitenland. Ze juichte ook de samenwerking toe met de buurgemeenten, Mesen, Wervik, Zonnebeke, Comines-France, Armentières, Heuvelland waarmee ze de relaties verder wil opbouwen. Ook Komen-Waasten wil op de moderniseringstrein stappen en daarom werd een bevraging uitgevoerd onder de inwoners om een nieuw logo te ontwerpen en dat resulteerde in een gedurfd gegeven: 'KOMEN - WAASTEN - Stad zonder grenzen' verwijzend naar het feit dat de stad omringd is door Vlaanderen en Frankrijk en meer dan multicultureel is. Na de gebruikelijk gezamenlijke wensen werd haar toespraak op lang applaus onthaald en kon het glas geheven worden voor een gezonde gemeente in een nieuwe versnelling zoals alle raadsleden benadrukten.(ZB)