Milieu-activisten, landbouwers en eigenaars van een stuk grond langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge hebben twee jaar geleden de krachten gebundeld en bij de Raad van State zes verschillende bezwaarschriften ingediend tegen het gewestelijk ruimtelijk structuurplan, dat onder meer de weg moet vrijmaken voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge in de wijk Sint-Pieters.
...

Milieu-activisten, landbouwers en eigenaars van een stuk grond langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge hebben twee jaar geleden de krachten gebundeld en bij de Raad van State zes verschillende bezwaarschriften ingediend tegen het gewestelijk ruimtelijk structuurplan, dat onder meer de weg moet vrijmaken voor de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge in de wijk Sint-Pieters.Anderhalf jaar lang boog de auditieur bij de Raad van State zich over dit complex en netelig dossier. Al midden december legde hij zijn verslag neer. De regel is dat dit advies betekend wordt en eerst per aangetekende brief verstuurd wordt naar de partijen die geen gehoor vinden bij de auditeur. Hun advocaten krijgen dan dertig dagen de tijd om een antwoord te formuleren op het advies van de auditeur.Pas nadien worden de tegenpartijen op de hoogte gesteld en kunnen die repliceren. Heeft bPost omwille van de feestdagen grote vertraging opgelopen? Want geen enkele partij in dit dossier kon of wou ons bevestigen dat zij een brief ontvangen hebben. De Brugse urbanisatieschepen Franky Demon is evenwel formeel: "De stad Brugge heeft in dit dossier geen aangetekende brief gekregen."Die woorden doen uitschijnen dat de milieuverenigingen voorlopig in het stof bijten en dat de auditeur de juridische redenering van Club Brugge en de Stad Brugge, die de plannen van Vlaanderen populairste voetbalvereniging steunt, volgt. Maar dat betekent geenszins dat er nu een fiat is voor de bouw van een nieuw voetbalstadion.Volgens de persmagistraat bij het Auditoraat van de Raad van State mag er wel nog voor de zomer een arrest verwacht worden. Urbanisatieschepen Franky Demon wil nog niet juichen: "In 80 à 90 procent van de dossiers volgt het hof het advies van de Auditeur. Maar zelfs bij een gunstig arrest is er nog een hele procedure te gaan: de gronden moeten onteigend worden en er moet een omgevingsvergunning voor de bouwplannen gegeven worden."Is dit allemaal voorbarig? Erik Ver Eecke van de vzw Groen meldde ons donderdagmiddag, net na de laatste postronde, dat de postbode ook bij hem nog altijd geen aangetekende brief afgeleverd had. Wat is dat toch met bPost?Volgens onze informanten hebben meerdere advocaten van de indieners van bezwaarschriften wel al een brief van de Auditeur gekregen. Waarom houden die de lippen stijf op elkaar? Om een nieuwe strategie te plannen? "Het advies van de Auditeur is redelijk gunstig voor Club", bekent een ontgoochelde groene jongen, die anoniem wil blijven, ons in vertrouwen...