Kort na middernacht merkten de bewoners zelf de rookontwikkeling in de garage op en verwittigden ze de brandweer....

Kort na middernacht merkten de bewoners zelf de rookontwikkeling in de garage op en verwittigden ze de brandweer. Brandweerlui uit de posten Gullegem en Ledegem snelden massaal ter plaatse en hadden het vuur snel onder controle.Een plastic bak met onvoldoende afgekoelde assen uit een kachel vatte opnieuw vuur, waardoor de volledige garage onder de rook kwam te staan. Na het openen van de garagepoort kon de brand snel geblust worden en werd de garage geventileerd. De brand veroorzaakte vooral rookschade in garage, de rest van de woning bleef gevrijwaard. (NDZ)