"De Mercator is een boegbeeld van de stad", vindt Nadia. "Als kind woonde ik op het Hazegras. Op weg naar school in het Lyceum moest ik de Kapellebrug over en dan werd mijn blik naar het schip getrokken. Hoewel we geen vissers in de familie hadden, herinner ik me de schepen van kinds af. Mee met mijn moeder om boodschappen langs de kaai, kijken naar de male, hoeveel vissersboten er binnen liggen... Dat weet ik nog goed."
...

"De Mercator is een boegbeeld van de stad", vindt Nadia. "Als kind woonde ik op het Hazegras. Op weg naar school in het Lyceum moest ik de Kapellebrug over en dan werd mijn blik naar het schip getrokken. Hoewel we geen vissers in de familie hadden, herinner ik me de schepen van kinds af. Mee met mijn moeder om boodschappen langs de kaai, kijken naar de male, hoeveel vissersboten er binnen liggen... Dat weet ik nog goed."Toch had je meer met boeken."Lezen zit me in het bloed. Mijn moeder las graag en dat zit er ook bij mij ingebakken. Ik werk al sinds 1980 in de stedelijke bibliotheek, voor mij de ideale job. Ik startte in de hoofdbibliotheek, maar toen onze zoon geboren werd, ging ik minder uren doen en stapte over naar het filiaal op de Konterdam. Daar werk ik nog, maar van 2008 tot 2018 combineerde ik het weer met de hoofdbibliotheek. Daar kreeg ik het Bewaarfonds Ostendiana onder mijn hoede."Wat is dat?"Dat is het gesloten magazijn waar we alle boeken, films en muziek bewaren over Oostende of gemaakt door Oostendenaars. We bewaren er onder meer alle nummers van De Zeewacht. Je mag de stukken uit het bewaarfonds niet meenemen naar huis, maar wel ter plaatse raadplegen. Twee jaar geleden ging ik wat minder uren werken, waardoor ik enkel nog op mijn vertrouwde stek op de Konterdam de baliedienst verzorg."Hoe lang ben je al bij De Plate?"In 1984 werden mijn man en ik lid van de kring, vooral om de voordrachten te kunnen volgen. Veel mensen weten veel over verre landen, maar vergeten wat dicht bij de deur is. Ik vind dat er ook op school meer aandacht mag zijn voor plaatselijke geschiedenis. In Brugge bezoeken leerlingen de Brugse musea met de klas. Vroeger kwamen leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwcollege naar het Stadsmuseum van De Plate in de Langestraat. Vorig schooljaar werkten we nauw samen met het Koninklijk Atheneum aan een erfgoedproject, maar door corona is het jammer genoeg niet kunnen doorgaan. Zulke zaken zouden veel meer mogen gebeuren."Later kwam je ook in het bestuur terecht."In 2001 werd ik gevraagd als bestuurslid, enkel om de notulen van de vergaderingen te verzorgen. Twee jaar later werd ik secretaris en later ging ik me veel bezighouden met het digitaliseren van de collectie. Een titanenwerk waar mijn man en ik elke dag mee bezig zijn. We krijgen hulp van één vrijwilliger. Meer niet. Maar we vinden het te belangrijk om te laten liggen. Wat ben je met een archief als het niet toegankelijk is? Als je op onze site een trefwoord intikt, vind je alles wat De Plate over het onderwerp heeft."Hoe lang zijn jullie al archiefmateriaal online aan het plaatsen?"Onze website werd in 2006 opgestart als studieproject van een leerling van het Ensorinstituut. Intussen hebben wij dat systeem al grondig herwerkt en kan je ook thuis inloggen om objecten in te voeren. Twee dagen per week zijn we in het archief in het Stadsmuseum, om zaken te digitaliseren die je niet naar huis mee kan nemen. Wij hebben geen auto, nooit gehad. Als je in Oostende woont, heb je geen wagen nodig. Maar je kan moeilijk met een schilderij onder de arm naar huis fietsen."Hoe ver staan jullie al?"We hebben al meer dan 100.000 documenten, foto's, krantenknipsels, schilderijen... gearchiveerd. Maar er is nog veel werk hoor. Een derde van de collectie staat nu online. Sinds de verhuizing van het Feest- en Kultuurpaleis naar het Stadsmuseum zit er nog altijd materiaal in dozen. Ik ben momenteel bezig met oude vlaggen en met penningen en medailles. Ik blijf het een mooie en afwisselende bezighouding vinden. Ben je het één beu, dan begin je eens aan iets anders."Wat zijn de andere activiteiten van De Plate zoal?"Wij beheren het Stadsmuseum en brengen er regelmatig tentoonstellingen. Verder organiseren we vanaf oktober weer voordrachten, geven een tijdschrift uit en elke eerste zondag van de maand, ook weer vanaf oktober, zijn de geïnteresseerden welkom in ons 'Visserscafé' in het Stadsmuseum. Daar bespreken we onze recentste vondsten en activiteiten. Verder hebben we een studiereis, een zomers ledenbuffet, werken mee aan stedelijke activiteiten als Open Monumentendag, Erfgoeddag... Onze vereniging telt bijna 400 leden."Begin dit jaar werd je de eerste vrouwelijke voorzitter van De Plate. Hoe komt het dat het zo'n mannenonderonsje is?"Ik vermoed doordat er vroeger nogal wat militairen onder de bestuursleden waren. Recent stapte een tweede vrouw in het bestuur, Kristien Lamote, de nieuwe secretaris. Ik probeer als voorzitter te luisteren naar iedereen. Ik mag geen eigen mening hebben. Of toch wel, maar pas nadat ik eerst naar de standpunten van alle anderen heb geluisterd. Ik ijver wel voor efficiënte vergaderingen. Ik vraag om het kort te houden en het kekgaaien is voor achteraf."