"De provincie steunt Assounah jaarlijks met enkele tienduizenden euro's aan middelen, dus een correcte rapportage is dan het minste wat we kunnen verwachten", vindt provincieraadslid Wim Aernoudt. De gedeputeerde en het stadsbestuur zien geen problemen en spreken over een goede samenwerking met Assounah.
...

"De provincie steunt Assounah jaarlijks met enkele tienduizenden euro's aan middelen, dus een correcte rapportage is dan het minste wat we kunnen verwachten", vindt provincieraadslid Wim Aernoudt. De gedeputeerde en het stadsbestuur zien geen problemen en spreken over een goede samenwerking met Assounah.In onze provincie zijn er twee moskeeën erkend door Vlaanderen: Assounah uit de Nieuwstraat in Desselgem en Jamia Islamia uit de Romestraat in Oostende. De Desselgemse moskee krijgt daarnaast ook werkingsmiddelen van de provincie, goed voor 73.500 euro. Het gaat om bijna 60.000 euro aan toelagen voor exploitatie en meer dan 13.000 euro aan middelen voor investeringen. Om die erkenning - en het recht op middelen - te behouden, moet de moskee elk jaar een 'verslag inzake betrokkenheid bij de lokale gemeenschap' opmaken. Daarin moet de organisatie bewijzen wat ze allemaal doet voor een goede integratie met de maatschappij."Het verslag dat Assounah indient, is telkens een flauw doorslagje van het vorige jaar. Twee bladzijden waarin ze telkens hetzelfde aanhalen, zonder echt concreet te worden", stelt provincieraadslid en Gistels schepen Wim Aernoudt (N-VA). "Er zijn verschillende voorbeelden. De imam volgt een cursus Nederlands, maar er is geen attest van te bespeuren. Er is een overlegmoment over het Offerfeest, maar er wordt geen verslag van die vergadering toegevoegd." Ook het feit dat Assounah aanhaalt dat er jaarlijks scholen uitgenodigd worden voor een rondleiding in de moskee, zonder concrete data te vernoemen waarop een welbepaalde school langskwam, vindt Aernoudt frappant."Het lijkt me toch niet te veel gevraagd om die bewijsstukken toe te voegen. Elke geloofsgemeenschap die middelen ontvangt van de provincie, moet haar wettelijke verplichtingen naleven", vindt het provincieraadslid, die daarin bijgetreden wordt door bevoegd gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). "Het klopt dat extra bewijsstukken welkom zouden zijn. We gaan de moskee vragen om daarin een tandje bij te steken", zegt hij. "Toch wil ik benadrukken dat onze diensten zeer goede contacten hebben met de geloofsgemeenschap. Assounah wordt geleid door jonge en gemotiveerde mensen. Er bestaat geen enkel signaal dat de werking niet goed verloopt, het gaat hier puur om administratie."Ondanks verschillende pogingen was het bestuur van Assounah niet bereikbaar voor commentaar. Waregems schepen van Integratie en Onderwijs Jo Neirynck (CD&V) laat weten dat de samenwerking met de moskee correct verloopt. "Onze diensten werken nauw samen met Assounah en zelf onderhoud ik nauwe contacten met de moskee. Zo hebben we in coronatijden overleg gepleegd over het verloop van het Offerfeest en de richtlijnen voor erediensten." De schepen bevestigt ook dat een rondleiding in de moskee een vaste afspraak is voor veel scholen. "Maar vorig schooljaar was dat door de coronacrisis uiteraard onmogelijk." (PNW)